Simuliacijos data: 2021/11/22

47 SKIRSNIS

MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS)

Bendrosios nuostatos

Sąvokas „pusiau balintas“ ir „balintas“ žr. SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų ketvirtojoje pastraipoje.

Plaušiena laikoma pusiau balinta arba balinta, jeigu pagaminus ji buvo apdorota įvairaus intensyvumo procesais, kurių paskirtis – padidinti jos baltumą (šviesumą) tam tikrais būdais, ypač, įvairiu mastu šalinant arba keičiant plaušienos spalvinę medžiagą arba tiesiog pridedant fluorescencinių medžiagų.

4701 00

Mechaninė medienos plaušiena

4701 00 10

Termomechaninė medienos plaušiena

Žr. SS paaiškinimų 4701  pozicijos paaiškinimų ketvirtosios pastraipos paskutiniąją įtrauką.

4701 00 90

Kita

Žr. SS paaiškinimų 4701  pozicijos paaiškinimų ketvirtosios pastraipos pirmąsias tris įtraukas.

4703

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Žr. šio skirsnio 1 pastabą.

4703 11 00

Spygliuočių

Šiai subpozicijai priskiriama ypač ta plaušiena, kuri gaunama iš pušų, kėnių arba melsvųjų eglių.

4703 19 00

Ne spygliuočių

Šiai subpozicijai priskiriama plaušiena paprastai gaunama iš tuopos ir drebulės, taip pat iš kietesnių medžių, pavyzdžiui, bukmedžio, kaštono, eukalipto ir kai kurių atogrąžų medžių. Pluoštai paprastai yra trumpesni negu spygliuočių plaušienoje.

4703 21 00

Spygliuočių

Žr. paaiškinimų 4703 11 00  subpozicijos paaiškinimus.

4703 29 00

Ne spygliuočių

Žr. paaiškinimų 4703 19 00  subpozicijos paaiškinimus.

4704

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

Šiai pozicijai mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 4703  pozicijos ir jos subpozicijų paaiškinimai.

4706

Pluoštinė plaušiena, gauta iš perdirbti skirto popieriaus arba kartono (atliekų ir liekanų) arba iš kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų

Žr. SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų trečiąją pastraipą.

4706 10 00

Medvilnės pūko plaušiena

Medvilnės pūko plaušiena, kurios sudėtyje dažniausiai yra didelis alfa celiuliozės kiekis (98 %–99 % masės) ir labai mažas pelenų kiekis (maždaug 0,05 % masės), nuo medvilnės pūkų, tik suspaustų į lakštus arba plokštes, priskiriamų 1404 20 00  subpozicijai, atskiriama pagal tai, kad jos pluoštai, kurie kelias valandas po slėgiu buvo virinami natrio šarmo tirpale, yra daugiau ar mažiau suskaldyti, tuo tarpu 1404 20 00  subpozicijai priskiriami medvilnės pūko pluoštai, kurie nebuvo veikiami tokiu procesu, paprastai išlaiko savo pradinę struktūrą ir ilgį.

4707

Perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

Šiai pozicijai nepriskiriamas ritininis popierius, kurio išoriniai sluoksniai buvo iš dalies įmirkyti vandenyje arba kitaip apgadinti (48 skirsnis).

4707 10 00

Nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

Žr. SS paaiškinimų 4707 10 , 4707 20 ir 4707 30  subpozicijų paaiškinimus.

4707 20 00

Kitas popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta

Žr. SS paaiškinimų 4707 10 , 4707 20 ir 4707 30  subpozicijų paaiškinimus.

Šiai subpozicijai priskiriamos popieriaus apdirbimo arba gamybos ar spausdinimo atliekos (pavyzdžiui, nuokarpos, nuopjovos) ir panaudotos perforuotos kortos bei juostos. Šios klasės perdirbimui skirtas popierius paprastai būna vien tik iš neprispausdinto popieriaus.

4707 30 10 ir 4707 30 90

Popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus plaušienos (pavyzdžiui, laikraščiai, žurnalai ir kiti spaudiniai)

Žr. SS paaiškinimų 4707 10 , 4707 20 ir 4707 30  subpozicijų paaiškinimus.