Simuliacijos data: 2021/11/22

26 SKIRSNIS

RŪDOS, ŠLAKAS IR PELENAI

2620

Šlakas, pelenai ir kitos liekanos (išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas), kurių sudėtyje yra metalų, arseno arba jų junginių

2620 11 00

Kietasis techninis cinkas

Kietasis techninis cinkas yra galvanizavimo vonių nuosėdos, dažnai vadinamos galvanizacijos šteinu. Yra dvi pagrindinės jo rūšys:

1.

šteinai, susidarę dengiant storą galvaninį sluoksnį. Tai metalo produktai, pasižymintys įvairia ir nehomogeniška sudėtimi, sunkiau tirpstantys ir didesnio tankio kaip cinkas, kurie galvanizuojant plieno lakštus, vielą, vamzdžius ir t. t. cinku nusėda skysto cinko vonių dugnuose.

Šie šteinai surenkami iš vonių dugnų tirštos pastos pavidalu ir iš jų suformuojamos plokštės arba lakštai, kurie gali pasižymėti grubia ar net korėta išvaizda.

Šteinų sudėtyje esantis geležies kiekis sudaro 2–5 % masės, o cinko– 92–94 % masės. Jų sudėtyje esantis aliuminio kiekis yra nedidelis ir paprastai ne didesnis kaip 0,2–0,3 % masės.

2.

šteinai, susidarę dengiant ploną galvaninį sluoksnį arba „paviršiniai šteinai“. Tai metalo produktai, kurių sudėtyje nėra fliusų, gauti nuolat nugraibstant galvanizavimo vonias Senzimiro būdu.

Šie šteinai, būdami mažesnio tankio kaip cinkas, plūduriuoja vonių paviršiuose. Išimti iš vonių tirštos pastos pavidalu ir suformuoti į plokštes, jie nėra tokios nelygios išvaizdos kaip pirmiau minėtu atveju.

Jų sudėtyje esantis geležies kiekis yra labai nedidelis, paprastai mažesnis kaip 0,5 % masės, aliuminio kiekis – žymiai didesnis: 1–2 % masės, o cinko kiekis sudaro maždaug 98 % masės.

Šių medžiagų nereikėtų painioti su cinko lydiniais (7901  pozicija), kurių sudėtyje esantis aliuminis sudaro 3–5 % masės ir jų sudėtyje gali būti iki 3 % masės vario, tačiau kurie atitinka tam tikrus techninius reikalavimus. Tuo tarpu cinko šteinų sudėtis yra tokia, kad jie naudingai gali būti panaudoti tik metalurginiuose ar cheminiuose virsmuose.

2620 19 00

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

šteinai, susidarę rafinavimo metu. Jie surenkami iš vonių, kuriose rafinuojamas neapdorotas cinkas, dugnų. Tokių šteinų sudėtyje yra 4–8 % masės švino ir iki 6 % masės geležies;

2.

cinko šlakas ir pelenai, kurių sudėtyje yra cinko (65–70 % masės) ir cinko oksido su anglimi ir kitomis priemaišomis;

3.

cinko putos, kurių sudėtyje yra metalinio cinko, cinko chlorido ir amonio chlorido, cinko oksido ir geležies oksido, surinktos nuo galvanizavimo vonių arba katilų, kuriuose perlydomas senas cinkas, paviršiaus;

4.

cinko šlamas – liekanos, susidarančios tam tikrose pramonės šakose, kuriose cinkas naudojamas kaip reduktorius;

5.

cinko atliekos, atsirandančios gaminant cinko oksidą iš cinko šteinų; jų sudėtyje esantis cinkas sudaro maždaug 60 % masės, likusią dalį sudaro geležis ir kitos priemaišos;

6.

cinko oksido liekanos, išekstrahuotos iš dujų įvairių metalų ar lydinių (pavyzdžiui, žalvario) perdirbimo metu. Šių oksidų liekanų nereikėtų painioti su:

cinko pilkaisiais (3206 49 70  subpozicija) – tai smulkių homogeninės spalvos miltelių pavidalo, labai daug priemaišų turintys cinko oksidai, naudojami kaip pigmentai;

cinko milteliais, gautais smulkinant išlydytą cinką (7903 90 00  subpozicija), arba cinko dulkėmis, kurių sudėtyje esantis metalinis cinkas, regeneruotas iš cinko oksido klodo, sudaro 80–94 % masės (7903 10 00  subpozicija).

2620 21 00

Benzino su švinu šlamai ir antidetonatorių su švinu šlamai

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijų pastabą.

Taip pat žr. SS paaiškinimų 2620  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 10 punktą.

2620 60 00

Kurių sudėtyje yra arseno, gyvsidabrio, talio arba jų mišinių, naudojami arsenui arba šiems metalams išgauti, arba jų cheminiams junginiams gaminti

Žr. šio skirsnio 2 subpozicijų pastabą.

2620 91 00

Kurių sudėtyje yra stibio, berilio, kadmio, chromo arba jų mišinių

Žr. SS paaiškinimų 2620  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 13 punktą.

2621

Kiti šlakai ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus (kelpą); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas

2621 10 00

Pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas

Žr. SS paaiškinimų 2621  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 5 punktą.