Simuliacijos data: 2021/11/22

25 SKIRSNIS

DRUSKA; SIERA; ŽEMĖS IR AKMENYS; TINKAVIMO MEDŽIAGOS, KALKĖS IR CEMENTAS

1 pastaba

Flotacijos paskirtis – atskirti vertingą mineralinės medžiagos dalį nuo bergždo, sudarant sąlygas šią dalį surinkti nuo vandens, į kurį medžiaga buvo pamerkta, paviršiaus, bergždui nusėdus ant dugno.

 

2501 00

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo

2501 00 31

Skirta cheminiams virsmams (Na atskyrimui nuo Cl) gaminant kitus produktus

Šiai subpozicijai priskiriama druska, denatūruota arba nedenatūruota, skirta druskos rūgščiai, chlorui, kalcio chloridui, natrio nitratui, natrio hipochloritui, natrio sulfatams, natrio karbonatams, natrio hidroksidui, natrio chloratui, natrio perchloratui ir metaliniam natriui gaminti, jei laikomasi kompetentingų valdžios institucijų nustatytų reikalavimų.

2501 00 51

Denatūruota arba skirta vartoti pramonėje (įskaitant rafinavimą), išskyrus konservavimą arba žmonėms ar gyvūnams vartoti skirtų maisto produktų gamybą

Jeigu laikomasi kompetentingų valdžios institucijų nustatytų reikalavimų, šiai subpozicijai priskiriama:

1.

denatūruota druska, nepriklausomai nuo to, kokiems tikslams ji skirta naudoti, išskyrus denatūruotą druską, priskiriamą 2501 00 31  subpozicijai;

2.

druska, skirta rafinuoti; „rafinavimas“ šiame kontekste reiškia tik gryninimą tokiais procesais, kurių metu druska yra tirpinama;

3.

druska, skirta vartoti pramonėje, išskyrus cheminius virsmus, taip pat konservavimui arba žmonėms ar gyvūnams vartoti skirtų maisto produktų gamyboje. „Druska, skirta vartoti pramonėje“ reiškia druską, skirtą naudoti gamykloje kaip žaliavą arba kaip tarpinę medžiagą pramoninėje gamybos operacijoje (pavyzdžiui, metalurgijoje, dažyme, odos apdirbimo pramonėje, muilo gamyboje, šaldymo ir keramikos pramonėje).

Druska, išskyrus denatūruotą druską, naudojamą keliams barstyti, priskiriama 2501 00 99  subpozicijai.

2501 00 91

Druska, tinkama vartoti žmonėms

Druska, tinkama vartoti žmonėms, yra nedenatūruota druska, tinkama tiesiogiai vartoti namų ūkyje ar maisto pramonėje kaip pagardas arba kaip maisto produktų konservavimo priemonė. Dažniausiai ji pasižymi aukštu išgryninimo laipsniu ir paprastai yra baltos spalvos.

2501 00 99

Kita

Šiai subpozicijai priskiriama nedenatūruota druska, kuri žiemą naudojama kaip apsaugos nuo apledėjimo priemonė, ir druska, naudojama gyvūnų pašarui (pavyzdžiui, druskos gabalai gyvuliams laižyti).

2503 00

Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidonę sierą

2503 00 10

Neapdorota arba nerafinuotoji siera

Šiai subpozicijai priskiriamos sieros rūšys, paminėtos SS paaiškinimų 2503  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 1–4 punktuose. Ši siera dažniausiai yra blokų, gabalų arba miltelių pavidalo.

2503 00 90

Kita

Šiai subpozicijai priskiriamos sieros rūšys, paminėtos SS paaiškinimų 2503  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 5–7 punktuose. Ši siera dažniausiai yra lazdelių arba mažų gabalėlių pavidalo (rafinuotoji siera) arba miltelių pavidalo („sijota siera“) (sieved sulphur, winnowed sulphur), „atomizuota siera“ (atomized sulphur)).

2508

Kiti moliai (išskyrus keramzitus, priskiriamus 6806  pozicijai), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; šamotas arba dinasas

2508 10 00

Bentonitas

Žr. SS paaiškinimų 2508  pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 1 punktą.

Gamtinio bentonito pH paprastai būna nuo 6 iki 9,5 (5 % vandeninės suspensijos, pastovėjusios 1 valandą), o jo sudėtyje esančio natrio karbonato kiekis sudaro mažiau kaip 2 %; jų mainomų natrio ir kalcio agregatų kiekis neviršija 80 meq/100 g. Būna 2 rūšių: mažo brinkimo kalcis ir didelio brinkimo natris (brinkimo dydis ne didesnis kaip 7 ml/g arba ne mažesnis kaip 12 ml/g).

Tam tikri gamtiniai betonitai gali pasižymėti savybėmis, kurios skiriasi nuo šių dydžių; tuo atveju, kai skiriasi kelios savybės, bentonitas paprastai yra laikomas aktyvintu.

Aktyvinti bentonitai paprastai priskiriami 3802 90 00  subpozicijai.

2511

Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, išskyrus bario oksidą, priskiriamą 2816  pozicijai

2511 10 00

Gamtinis bario sulfatas (baritai)

Baritų sudėtyje yra įvairūs geležies oksido, aliuminio oksido, natrio karbonato ir kvarco kiekiai. Kadangi balto pavidalo produktas turi didžiausią paklausą, jis gryninamas nusodinimo būdu prieš tai produktą suskaldžius, pašalinus spalvotas (dažniausiai gelsvas) dalis ir sutrynus į miltelius.

2511 20 00

Gamtinis bario karbonatas (viteritas)

Viteritas slūgso netirpių vandenyje rombiškų kristalų arba gelsvų masių pavidalu.

2513

Pemza; švitras; gamtinis korundas; gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai, termiškai apdoroti arba neapdoroti

2513 20 00

Švitras, gamtinis korundas ir kiti gamtiniai abrazyvai

Šioje subpozicijoje kitiems gamtiniams abrazyvams priklauso trepelis – pelenų pilkumo produktas, naudojamas kaip minkštas abrazyvas arba poliravime.

2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Kai kvadratiniai akmenys yra nevienodo storio, klasifikuojant juos pagal storį atsižvelgiama į didžiausio storio akmenį.

2516 11 00

Neapdorotas ar grubiai aplygintas

Mutatis mutandis taikomi SS paaiškinimų 2515 11  subpozicijos paaiškinimai.

2516 12 00

Tiktai suskaldytas pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

Mutatis mutandis taikomi SS paaiškinimų 2515 12  subpozicijos paaiškinimai.

2516 90 00

Kiti paminklams ar statybai skirti akmenys

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

kieti akmenys, pavyzdžiui, porfyras, sienitas, lava, bazaltas, gneisas, trachitas, diabazas, dioritas, fonolitas (phonolite), liparitas, gabras, labradoras ir peridotitas;

2.

kalkiniai paminklams ar statybai skirti akmenys, nepriskiriami 2515  pozicijai, t. y. akmenys, kurių tikrasis specifinis sunkis ne didesnis kaip 2,5, neapdoroti, grubiai aplyginti arba tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) bet kokio storio blokus arba plokštes;

3.

serpentinas arba orfitas, neapdoroti, grubiai aplyginti arba tiktai suskaldyti pjaunant ar kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) bet kokio storio blokus arba plokštes.

2518

Dolomitas, degtas ar sukepintas arba nedegtas ar nesukepintas, įskaitant grubiai aplygintą ar neaplygintą, arba tik suskaldytą arba nesuskaldytą pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes dolomitą; plūktas dolomito mišinys

2518 10 00

Nedegtas ar nesukepintas dolomitas

Dolomitas yra gamtinis dvigubasis kalcio ir magnio karbonatas. Jis priskiriamas šiai subpozicijai net ir tuo atveju, jei jis buvo nestipriai termiškai apdorotas ir tai nepakeitė jo cheminės sudėties.

Šiai subpozicijai priskiriamas dolomitas, nedegtas ar nesukepintas, neapdorotas, grubiai aplygintas (grubiai supjaustytas į kvadratinius gabalus) arba tiktai suskaldytas pjaunant ar skeliant į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ar plokštes.

2518 20 00

Degtas ar sukepintas dolomitas

Degtas ar sukepintas dolomitas – tai dolomitas, termiškai apdorotas aukštoje temperatūroje (maždaug 1 500  °C temperatūroje – sukepintas dolomitas ir maždaug 800 °C temperatūroje – degtas dolomitas), kuri pakeičia jo cheminę sudėtį pašalinant anglies dioksidą.

2519

Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas); lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieš sukepinimą, arba be jų; kiti magnio oksidai, gryni arba negryni

2519 90 10

Magnio oksidas, išskyrus degtą gamtinį magnio karbonatą

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

magnio oksidas, gautas iškaitinant arba magnio hidroksidą arba nusodintą magnio karbonatą, kuris ypatingai naudojamas farmacijoje; ši medžiaga yra baltų miltelių pavidalo, kurios grynumas ne mažesnis kaip 98 %;

2.

magnio oksidas, gautas lydant prieš tai degtą magnezitą; magnezitas deginamas 1 400 –1 800  °C temperatūroje; po to gauta magnezija lydoma elektros lanku 2 800 –3 000  °C temperatūroje, kai tik atvėsta, susidaro kristalinis produktas, sudarytas beveik vien iš magnio oksido (lydytos magnezijos); šis produktas yra ypač grynas (ne mažiau kaip 95 %) ir sudarytas iš panašių į stiklą kristalų;

3.

iš jūros vandens išgautas magnio oksidas; gaunamas iškaitinant iš jūros vandens nusodintą magnio hidroksidą: produkto grynumas paprastai – 91–98 % ir kaip būdingos priemaišos jo sudėtyje yra daugiau boro negu jo yra perdegtoje (sukepintoje) magnezijoje (maždaug 100 dalelių iš milijono palyginus su maždaug 40 dalelių iš milijono).

2520

Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų

2520 20 00

Gipsiniai tinkai

Šiai subpozicijai priskiriama statybinis gipsinis tinkas.

Statybinis gipsinis tinkas gaminamas apdorojant žaliavinį gipsą (gipso uolieną arba kitą medžiagą, kurios sudėtyje yra gipso, pavyzdžiui, šalutinius chemijos pramonės produktus) specifiniais sodrinimo arba deginimo procesais. Gamybos procese įvedant priedus gali būti išgaunamos specifinės savybės. Jie yra plūduriuojančių medžiagų pavidalo (t. y. tam tikru būdu gipso savybes (pavyzdžiui, konsistenciją ar lipnumą) veikiančios medžiagos), taip pat čia gali priklausyti lėtikliai arba greitikliai.

Statybinis gipsas naudojamas, pavyzdžiui, kaip tinkavimo gipsas, sienoms ir luboms tinkuoti, statybinėms plokštėms ar kitiems statybiniams elementams gaminti arba čerpėms sujungti.

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

2523 90 00

Kiti hidrauliniai cementai

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

aukštakrosnių cementas kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % masės portlandcemenčio klinkerio, 36–80 % masės granuliuoto aukštakrosnių šlako ir ne daugiau kaip 5 % masės kitų cemento sudėtinių dalių;

2.

pucolaninis cementas kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės portlandcemenčio klinkerio, ne daugiau kaip 40 % masės gamtinių pucolanų arba lakiųjų pelenų ir ne daugiau kaip 5 % masės kitų cemento sudėtinių dalių.

Sąvoką „pucolanai“ žr. SS paaiškinimų 2530  pozicijos paaiškinimų D dalies 7 punkte.

Lakieji pelenai yra lengvi, smulkūs milteliai, gauti ekstrahuojant miltelių daleles iš degimo dujų arba krosnių, kūrenamų susmulkintomis anglimis. Jų spalva – nuo pilkos iki juodos.

2524

Asbestas

2524 10 00

Krokidolitas

Žr. SS paaiškinimų 2524  pozicijos paaiškinimų antrąją pastraipą.

2526

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes; talkas

2526 20 00

Susmulkintas arba sumaltas į miltelius

Šiai subpozicijai nepriskiriami talko milteliai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, skirti naudoti kaip tualeto preparatas (3304  pozicija).

2528 00 00

Gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti), išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė boro rūgštis, kurios sudėtyje H 3 BO 3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės

Šiai pozicijai priskiriama:

1.

kernitas ir tinkalas, dar vadinamas „gamtiniu boraksu“;

2.

kalcio boratai – pandermitas (pandermite) ir priceitas (priceite);

3.

boracitas – magnio chlorboratas;

4.

gamtinė boro rūgštis, gauta garinant vandenį, susikondensavusį iš gamtinių garų, kurie tam tikruose regionuose (Italijos soffioni) išsiveržia iš žemės, jeigu jos sudėtyje H3BO3 nesudaro daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės. Tačiau boro rūgštis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro daugiau kaip 85 %, priskiriama 2810 00  pozicijai.

Šiai pozicijai nepriskiriamas natrio boratas (rafinuotas boraksas), gautas chemiškai apdorojant kernitą arba tinkalą ar natrio boratus, gautus garinant kompleksinius sūrymus iš tam tikrų druskingų ežerų (2840  pozicija).

2530

Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje

2530 10 00

Vermikulitas, perlitas ir chloritai, nepūstieji

Žr. SS paaiškinimų 2530  pozicijos paaiškinimų D dalies 3 punktą.

2530 90 00

Kiti

Žr. SS paaiškinimų 2530  pozicijos paaiškinimų A, B, C ir D dalis, išskyrus D dalies 3 punktą.