Simuliacijos data: 2021/01/01

23 SKIRSNIS

MAISTO PRAMONĖS LIEKANOS IR ATLIEKOS; PARUOŠTI PAŠARAI GYVŪNAMS

3 papildomoji pastaba

Potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, turi būti apskaičiuojama dauginant cukrų masę (skaičiuojamą invertuotojo cukraus kilogramais), esančią 100 kg produkto, iš koeficiento 0,47.

 

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai

2301 20 00

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Šiai subpozicijai priskiriami miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų yra sudaryti iš žuvų mėsos arba žuvies atliekų, kurios dažniausiai išverdamos ir iš jų padaroma pasta, tada išdžiovinama ir sumalama, o kai kuriais atvejais aglomeruojama į granules.

Šiai subpozicijai nepriskiriami žmogaus maistui vartoti tinkami žuvų miltai (0305 10 00  subpozicija).

2302

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

Informaciją apie šiai subpozicijai priskiriamų produktų ir 11 skirsniui priskiriamų produktų skirtumus žr. 11 skirsnio 2 pastabos A dalyje.

Liekanų, paminėtų SS paaiškinimų 2302  pozicijos paaiškinimų B dalies 1 punkte, sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % javų arba ankštinių daržovių.

Krakmolo kiekis turi būti nustatomas (tokio produkto, koks pateiktas) taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 III priedo L dalyje (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

2302 10 10 ir 2302 10 90

Kukurūzų

Šioms subpozicijoms nepriskiriami smulkinti kukurūzai, gauti sijojant išvalytus nelukštentus kukurūzus, jeigu jie atitinka 11 skirsnio 2 pastabos A dalyje išdėstytus kriterijus (1104 23 98  subpozicija).

2303

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

Krakmolo ir baltymų kiekis turi būti nustatomas taikant metodus, aprašytus Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 III priedo L ir C dalyse (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

2303 10 11 ir 2303 10 19

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sausojo produkto masės sudaro

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai turi atitikti kriterijus, išdėstytus šio skirsnio 1 papildomojoje pastaboje.

Šioms subpozicijoms priskiriami:

1.

kukurūzų glitimas (dažniausiai miltų pavidalo), kurį daugiausia sudaro kukurūzų grūdų glitimas, gautas atskiriant krakmolą; baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,25) didesnis kaip 40 % masės;

2.

glitimo rupiniai, kurie daugiausia gaunami maišant sausas kukurūzų krakmolo gamybos liekanas su grynu glitimu; tokių produktų sudėtyje paprastai būna apie 40 % masės baltymų (azoto kiekis × 6,25);

3.

kukurūzų glitimo pašarai, kurių sudėtyje paprastai būna ne mažiau kaip 20 % masės baltymų (azoto kiekis × 6,25) ir kurie daugiausia sudaryti iš apyvaisio ir endospermo dalelių, kukurūzų glitimo ir kartais iš koncentruoto kukurūzų mirkymo skysčio – visi šie produktai yra kukurūzų krakmolo gamybos šalutiniai produktai.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami pirmiau minėti produktai, aglomeruoti į granules.

Šioms subpozicijoms priskiriami tik tie produktai, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 III priedo L dalyje (OL L 54, 2009 2 26, p. 1), ne didesnis kaip 28 % sausojo produkto masės, o riebalų kiekis, nustatytas taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 III priedo H dalyje (OL L 54, 2009 2 26, p. 1), negali būti didesnis kaip 4,5 % sausojo produkto masės.

Produktai, kurių sudėtyje esantis krakmolo arba riebalų kiekis yra didesnis, paprastai priskiriami 11 skirsniui arba atitinkamai 2302 10 10 , 2302 10 90 , 2309 90 41 ar 2309 90 51  subpozicijai. Tai galioja ir prekėms, kurių sudėtyje yra produktų, ekstrahuotų iš kukurūzų gaminant krakmolą ne drėgnuoju būdu (kukurūzų grūdų sijojimo ir maltų kukurūzų grūdų liekanos, taip pat liekanos, gautos sausuoju būdu ekstrahuojant kukurūzų gemalų aliejų ir t. t.).

Šioms subpozicijoms priskiriamų produktų sudėtyje neturi būti liekanų, gautų drėgnuoju būdu ekstrahuojant kukurūzų gemalų aliejų.

Koncentruoti kukurūzų mirkymo skysčiai, nepriklausomai nuo jų sudėtyje esančių baltymų kiekio, priskiriami 2303 10 90  subpozicijai.

2303 10 90

Kitos

Šioje subpozicijoje liekanos, gautos gaminant krakmolą iš manioko šaknų, įvardija tokius produktus, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis ne didesnis kaip 40 % sausojo produkto masės.

Jeigu jų sudėtyje esantis krakmolo kiekis yra didesnis, tokie miltų arba rupinių pavidalo produktai priskiriami 1106 20 10 arba 1106 20 90  subpozicijai. Granulių pavidalo produktai priskiriami 0714 10  subpozicijai.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriama:

1.

sorgo glitimo pašarai, kurių sudėtyje baltymai paprastai sudaro ne mažiau kaip 18 % masės, ir kurie daugiausia sudaryti iš sorgo grūdų apyvaisių ir endospermo dalelių, sorgo glitimo ir kartais iš koncentruotų sorgo mirkymo skysčių; visi šie produktai yra šalutiniai krakmolo gamybos iš sorgo produktai.

Šiai subpozicijai priskiriami tik produktai, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis ne didesnis kaip 40 % sausojo produkto masės.

Produktai, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis didesnis, paprastai atitinkamai priskiriami 11 skirsniui arba 2302 ar 2309  pozicijai.

2.

krakmolo gamybos liekanos, vadinamos „džiovintu bulvių minkštimu“. Tokių liekanų sudėtyje esantis krakmolo kiekis paprastai sudaro ne mažiau kaip 50 % masės.

Drėgmės kiekis turi būti nustatomas taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 III priedo A dalyje (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

Koncentruoti kukurūzų mirkymo skysčiai, nepriklausomai nuo jų sudėtyje esančių baltymų kiekio, priskiriami šiai subpozicijai.

2303 20 10 ir 2303 20 90

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

Išrūgos, iš kurių iš dalies pašalinta laktozė, nelaikomos cukraus gamybos atliekomis ir šioms subpozicijoms nepriskiriamos (0404  pozicija).

Šioms subpozicijoms priskiriami iš dalies arba visiškai nucukrinti runkeliai.

2303 30 00

Žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos

Žr. SS paaiškinimų 2303  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos E dalies 1–5 punktus.

2304 00 00

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrahavimo liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

Šiai pozicijai nepriskiriami sojos pupelių dribsniai, malti arba nemalti, iš kurių neekstrahuotas sojos pupelių aliejus (2308  pozicija).

2306

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrahavimo liekanos, išskyrus priskiriamas 2304 arba 2305  pozicijai, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2306 41 00

Mažai eruko rūgšties turinčių rapsų arba rapsukų sėklų

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijos pastabą ir SS paaiškinimų 2306 41  subpozicijos paaiškinimus.

2306 90 05

Kukurūzų gemalų

Šiai subpozicijai priskiriamos liekanos, gautos ekstrahuojant aliejų iš drėgnuoju arba sausuoju būdu paruoštų kukurūzų gemalų, ir kurios atitinka šio skirsnio 2 papildomosios pastabos reikalavimus.

Šių reikalavimų neatitinkantys produktai paprastai atitinkamai priskiriami 11 skirsniui arba 2302 ar 2309  pozicijai.

2306 90 11 ir 2306 90 19

Išspaudos ir kitos alyvuogių aliejaus ekstrahavimo liekanos

Žodžių junginys „alyvuogių aliejaus ekstrahavimo liekanos“ įvardija tik tuos produktus, kurių sudėtyje esančios riebalų medžiagos kiekis ne didesnis kaip 8 % masės. Tokie produktai (išskyrus nuosėdas), kurių sudėtyje esantis riebalų medžiagų kiekis yra didesnis, turi būti priskiriami tai pačiai subpozicijai kaip ir žaliavinės medžiagos (0709 92 10 arba 0709 92 90  subpozicija).

Riebalų kiekis nustatomas taikant metodą, aprašytą Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2568/91 XV priede (OL L 248, 1991 9 5, p. 1).

2307 00

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

2307 00 11

Kurių visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip 7,9 % masės, o sausojo produkto kiekis ne mažesnis kaip 25 % masės

Žr. šio skirsnio 3 papildomąją pastabą ir susijusius paaiškinimus.

2307 00 90

Vyno akmuo

Žr. SS paaiškinimų 2307  pozicijos paaiškinimų antrąją pastraipą.

2308 00

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

2308 00 11

Kurių visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės procentais, ne didesnė kaip 4,3 % masės, o sausojo produkto kiekis ne mažesnis kaip 40 % masės

Žr. šio skirsnio 3 papildomąją pastabą ir susijusius paaiškinimus.

2308 00 40

Gilės ir kaštonai; obuolių arba kitų vaisių išspaudos, išskyrus vynuogių išspaudas

Vaisių, išskyrus vynuoges, išspaudoms priklauso „apelsinų ląstelės“, t. y. produktai, sudaryti iš apelsinų dalelių, kurios pradžioje spaudžiant apelsinus pateko į sultis. Nusunkus jų sudėtyje praktiškai nebelieka vaisių minkštimo dalelių, ir daugiausia jos sudarytos iš ląstelių membranos ir albedo (albedo). Šie produktai skirti pridėti į praskiestus apelsinų sulčių koncentratus ir gaiviuosius gėrimus.

2308 00 90

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 2308  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 2, 3, 4, 6, 7, 8 ir 9 punktuose.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos sojos pupelių išaižos, maltos arba nemaltos, iš kurių neekstrahuotas sojos pupelių aliejus.

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Žr. šio skirsnio 1 pastabą.

Dėl pieno produktų žr. šio skirsnio 4 papildomąją pastabą.

Neatsižvelgiant į pieno produktų, krakmolo ir gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino ir maltodekstrino sirupo šaltinį, jų kiekiai apskaičiuojami tokiame produkte, koks yra gautas.

Krakmolui taikomos šios nuostatos:

jei nėra aišku, ar produkto sudėtyje yra krakmolo, jam aptikti gali būti taikomas kokybinis mikroskopinis metodas arba kokybinis dažymo jodo tirpalu bandymas,

krakmolo kiekiui nustatyti taikomas poliarimetrinis metodas (dar vadinamas modifikuotu Everso metodu), išdėstytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009 III priedo L dalyje (OL L 54, 2009 2 26, p. 1).

Jei poliarimetrinis metodas netaikytinas, pvz., dėl reikšmingų toliau išvardytų medžiagų kiekio, krakmolo kiekių nustatomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 121/2008 (OL L 37, 2008 2 12, p. 3) priede išdėstytu fermentiniu tyrimo metodu.

Nustatyta, kad taikant poliarimetrinį metodą rezultatus iškraipo šios konkrečios medžiagos:

a)

(cukrinių) runkelių produktai, pavyzdžiui, (cukrinių) runkelių masė, (cukrinių) runkelių melasa, (cukrinių) runkelių masė su melasa, (cukrinių) runkelių žlaugtai, (runkelių) cukrus;

b)

citrusinių vaisių minkštimas;

c)

linų sėmenys; linų sėmenų išspaudos; ekstrahuoti linų sėmenys;

d)

rapsų sėklos; rapsų sėklų išspaudos; ekstrahuotos rapsų sėklos; rapsų sėklų lukštai;

e)

saulėgrąžų sėklos; ekstrahuotos saulėgrąžų sėklos; ekstrahuotos iš dalies išlukštentos saulėgrąžų sėklos;

f)

kopros išspaudos; ekstrahuota kopra;

g)

bulvių tyrė;

h)

džiovintos mielės;

i)

produktai, kurių sudėtyje yra daug inulino (pavyzdžiui, topinambų trupiniai ir miltai);

j)

spirgučiai;

k)

sojų produktai.

produktai, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis mažesnis kaip 0,5 % masės, nelaikytini produktais, kurių sudėtyje yra krakmolo.

 

Gliukozės kiekiui nustatyti gali būti taikoma didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 904/2008 (OL L 249, 2008 9 18, p. 9)).

2309 10 11 2309 10 90

Šunų arba kačių ėdalas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Šioms subpozicijoms priskiriami įvairių formų (pavyzdžiui, mazgų, lazdelių ir pan.) gaminiai, skirti šunims kramtyti ir sudaryti iš odos, su pridėtomis kitomis medžiagomis (pavyzdžiui, krakmolu, cukrumi arba džiovinta mėsa). Tačiau šioms subpozicijoms nepriskiriami gaminiai iš odos (100 %), kurie nebuvo papildomai apdoroti, kad tiktų naudoti šėrimui (4205 pozicija).

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas

Žr. SS paaiškinimų 2309  pozicijos paaiškinimų II grupės B dalies paskutiniosios pastraipos 1 punktą.

2309 90 20

Produktai, nurodyti šio skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

Kukurūzų mirkymo skysčius naudojant kaip auginimo terpę (maitinimo terpę) produktuose gali atsirasti negyvos fermentacijos medžiagų liekanų, kurių koncentracija paprastai ne didesnė kaip 2 %. Šiuos produktus galima aptikti mikroskopu.

Be to, produktai, kuriuose yra mirkymo skysčių, naudojamų tam tikruose fermentavimo procesuose, liekanų, savo sudėtyje turi labai nedidelius šių medžiagų kiekius: amilogliukosidazės, alfa-amilazės, ksantano dervų, pieno rūgšties, citrinų rūgšties, lizino, treonino, triptofano.

Kukurūzų mirkymo skysčiuose yra labai nedideli šių medžiagų kiekiai (pavyzdžiui, aminorūgščių), ir koncentracijos padidėjimas dėl fermentacijos yra labai nežymus.

Produktai, kurių sudėtyje esantis krakmolo arba riebalų kiekis viršija 5 papildomojoje pastaboje nustatytas ribas, atitinkamai priskiriami 2309 90 41 arba 2309 90 51  subpozicijai.

Iš JAV importuotų kukurūzų krakmolo gamybos liekanų atitikimas reikalavimams turi būti patikrintas taikant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1375/2007 (OL L 307, 2007 11 24, p. 5).