Simuliacijos data: 2021/01/01

22 SKIRSNIS

NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

Bendrosios nuostatos

Kai šiame skirsnyje išskiriami produktai, pateikiami induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir produktai, pateikiami induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, turima omenyje, kad skaičiuojamas inde esančio skysčio tūris, o ne indo talpa.

Šiam skirsniui priskiriami – jei jie nėra medikamentai – tonizuojantys preparatai, kurie nors ir vartojami mažais kiekiais, pavyzdžiui, po šaukštą, yra tinkami tiesiogiai vartoti kaip gėrimai. Nealkoholiniai tonizuojantys preparatai, kuriuos prieš vartojant reikia praskiesti, 22 skirsniui nepriskiriami (dažniausiai jie priskiriami 2106 pozicijai).

b punktas

2 papildomosios pastabos b punktas

Potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, turi būti apskaičiuojama padauginus cukrų masę (skaičiuojamą invertuotojo cukraus kilogramais), esančią 100 litrų produkto, iš koeficiento 0,6.

 

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas

2201 10 11 2201 10 90

Mineraliniai ir gazuotieji vandenys

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 2201  pozicijos paaiškinimų B ir C dalyse.

Šioms subpozicijoms nepriskiriamas išpilstytas į aerozolines talpyklas gamtinis mineralinis vanduo, skirtas odos priežiūrai (3304  pozicija).

2201 10 11 ir 2201 10 19

Gamtiniai mineraliniai vandenys

„Gamtiniai mineraliniai vandenys“ reiškia vandenis, kurie atitinka taikytiną Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB (OL L 164, 2009 6 26, p. 45) versiją.

2201 90 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 2201  pozicijos paaiškinimų A ir D dalyse.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriami vandens garai ir gamtinis vanduo, filtruotas, sterilizuotas, grynintas arba minkštintas.

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, priskiriamas 2009  pozicijai

Sąvoka „nealkoholiniai gėrimai“ apibrėžta šio skirsnio 3 pastaboje.

Šiai pozicijai priskiriami nealkoholiniai gėrimai yra skysčiai, skirti vartoti žmonėms ir tinkami gerti iškart, nepriklausomai nuo suvartojamo kiekio arba specialių tikslų, dėl kurių įvairių rūšių skysčiai gali būti vartojami, jei jie nepriskiriami jokiai kitai konkretesnei pozicijai. Subjektyvūs, kintantys veiksniai, kaip antai tokių gėrimų vartojimo būdas arba tikslas, pvz., numalšinti troškulį ar pagerinti sveikatą, jų klasifikavimui reikšmės neturi (žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje 114/80).

Šiai pozicijai priskiriamas, inter alia, skystas paruoštas gerti maistas kūdikiams.

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

Šiai subpozicijai priskiriami gaivieji gėrimai, nurodyti SS paaiškinimų 2202  pozicijos paaiškinimų A dalyje.

Gaiviųjų gėrimų sudėtyje esantys antioksidantai, vitaminai, stabilizuojančios medžiagos arba chininas jų klasifikavimui įtakos neturi.

Šiai subpozicijai priskiriami skysti produktai, sudaryti iš vandens, cukraus ir aromatinių medžiagų, supakuoti į plastikinius maišelius ir skirti namų sąlygomis ledinukams gaminti užšaldant šaldytuve.

Taip pat žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

2202 99 19

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami tonizuojantys preparatai, kaip apibūdinta paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų bendrųjų nuostatų antrojoje pastraipoje. Tokie nealkoholiniai gėrimai, dažnai vadinami maisto papildais, gali būti daugiausia sudaryti iš augalų (įskaitant žoleles) ekstraktų ir su vitaminų ir (arba) mineralų priedais. Paprastai tokie preparatai turėtų stiprinti bendrą sveikatos būklę ir gerinti savijautą, todėl jie skiriasi nuo aromatinių ar saldintų vandenų ir kitų 2202 10 00  subpozicijai priskiriamų gaiviųjų gėrimų, nurodytų SS paaiškinimų 2202  pozicijos paaiškinimų A dalyje.

2202 99 91 2202 99 99

Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, priskiriamų 0401 0404  pozicijoms, sudaro

Šioms subpozicijoms priskiriamas skystas produktas, komercijoje vadinamas „praturtintu pienu“, jeigu jis yra gėrimas, paruoštas vartojimui. „Praturtintas pienas“ – tai produktas, daugiausia sudarytas iš nugriebto pieno arba nugriebto pieno miltelių, į kurį pridėta maždaug toks pat kiekis rafinuotų augalinių riebalų arba aliejų, koks natūralių pieno riebalų kiekis buvo išekstrahuotas iš pradinio nenugriebto pieno. Toks gėrimas šių subpozicijų poklasiuose klasifikuojamas pagal jo sudėtyje esantį pieno riebalų kiekį.

Žr. KN paaiškinimų 2202 99 19  subpozicijos paaiškinimus.

2204

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009  pozicijai

Dėl faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, žr. šio skirsnio 2 papildomosios pastabos a punktą.

2204 10 11 2204 10 98

Putojantys vynai

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijos pastabą.

2204 10 11

Šampanas ( champagne )

Šampanas yra putojantis vynas, pagamintas Prancūzijos Šampanės (Champagne) provincijoje tik iš vynuogių, išaugintų toje provincijoje.

2204 10 15

Prosecco

„Prosecco“ yra putojantis vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, pagamintas iš „Glera“ veislės vynuogių, išaugintų regionuose, kuriems taikomos kilmės vietos nuorodos „Prosecco“, „Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco“, „Colli Asolani – Prosecco“ ir „Asolo – Prosecco“.

2204 21 06 2204 21 09

Vynai, išskyrus nurodytus 2204 10  subpozicijoje, buteliuose su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais; kitu pavidalu pateikiami vynai, kurių perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai

Šioms subpozicijoms priskiriami:

1.

vynai buteliuose su „grybo pavidalo“ kamščiais, kurie neatitinka šio skirsnio 1 subpozicijos pastaboje nurodyto „putojančio vyno“ apibrėžimo;

2.

vynai, pateikiami kitu pavidalu, nei buteliuose su „grybo pavidalo“ kamščiais, kurių perteklinis slėgis 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai.

Kamščiai, kurie atrodo taip, kaip pavaizduota toliau pateiktoje iliustracijoje ir panašūs kamšiai, pagaminti iš plastiko, laikomi „grybo pavidalo“ kamščiais.

Image 6

2204 21 11 2204 21 98

Kiti

Žr. šio skirsnio 4 ir 5 papildomąsias pastabas.

4 papildomosios pastabos A dalyje nurodyto visuminio sausojo ekstrakto nelakiosios sudedamosios dalys yra cukrūs, glicerolis, taninai, vyno rūgštis, dažiosios medžiagos ir druskos.

2204 21 11 2204 21 78

Kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 21 23

Tokaj

Žr. šio skirsnio 4 papildomosios pastabos B dalies b punktą.

2204 21 79 ir 2204 21 80

Kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 22 10

Vynai, išskyrus nurodytus 2204 10  subpozicijoje, buteliuose su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais; kitu pavidalu pateikiami vynai, kurių perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 2204 21 06 –2204 21 09  subpozicijų paaiškinimai.

2204 22 22 2204 22 98

Kiti

Žr. šio skirsnio 4 ir 5 papildomąsias pastabas.

4 papildomosios pastabos A dalyje nurodyto visuminio sausojo ekstrakto nelakiosios sudedamosios dalys yra cukrūs, glicerolis, taninai, vyno rūgštis, dažiosios medžiagos ir druskos.

2204 22 22 2204 22 78

Kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 22 33

Tokaj

Žr. šio skirsnio 4 papildomosios pastabos B dalies b punktą.

2204 22 79 ir 2204 22 80

Kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 29 10

Vynai, išskyrus nurodytus 2204 10  subpozicijoje, buteliuose su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais; kitu pavidalu pateikiami vynai, kurių perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai

Mutatis mutandis taikomi paaiškinimų 2204 21 06 –2204 21 09  subpozicijų paaiškinimai.

2204 29 22 2204 29 98

Kiti

Žr. šio skirsnio 4 ir 5 papildomąsias pastabas.

4 papildomosios pastabos A dalyje nurodyto visuminio sausojo ekstrakto nelakiosios sudedamosios dalys yra cukrūs, glicerolis, taninai, vyno rūgštis, dažiosios medžiagos ir druskos.

2204 29 22 2204 29 78

Kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 29 79 ir 2204 29 80

Kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

Žr. šio skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą.

2204 30 10

Esanti fermentacijos stadijoje arba kurios fermentacija sustabdyta kitu būdu, nepridedant alkoholio

Žr. šio skirsnio 3 papildomąją pastabą kartu su 2 papildomosios pastabos a–c punktais.

2204 30 92

Koncentruota

Žr. šio skirsnio 7 papildomąją pastabą.

2204 30 96

Koncentruota

Žr. šio skirsnio 7 papildomąją pastabą.

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

Prie šiai pozicijai priskiriamų ir SS paaiškinimų 2205  pozicijos paaiškinimuose aprašytų vynų priklauso:

1.

gėrimai, vadinami „Marsala all\'uovo“, „Marsala alla mandorla“ ir „Crema di Marssala all\'uovo“, kurie daugiausia sudaryti iš Marsala vyno, aromatizuoto kiaušinio tryniais, migdolais ir kitomis aromatinėmis medžiagomis;

2.

gėrimai, daugiausia sudaryti iš vyno, vadinami „Sangria“, pagardinti, pavyzdžiui, apelsinais ar citrinomis.

Žr. šio skirsnio 8 papildomąją pastabą. Produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 7 % tūrio, priskiriami 2206 00  pozicijai.

2206 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus, sakė); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

Fermentacijos būdu gauti produktai priskiriami 2206 pozicijai, jeigu jie išlaiko šiai pozicijai priskiriamų produktų, t. y. fermentuotų gėrimų, savybes. Produktų, į kuriuos buvo pridėta, pavyzdžiui, distiliuoto alkoholio, vandens ir kitų medžiagų (tokių kaip sirupas, įvairios aromatinės medžiagos bei dažikliai ir kai kuriais atvejais grietinėlės pagrindas), savybės gali pakisti. Jeigu pridėjus tų medžiagų prarandami iš tam tikrų vaisių arba natūralių produktų pagaminto fermentuoto gėrimo, priskiriamo 2206 pozicijai, skonis, aromatas ir (arba) išvaizda, produktas priskiriamas 2208 pozicijai (šiuo klausimu žr., pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus byloje C-150/08 (*) ir sujungtose bylose C-532/14 ir C-533/14 (**)).

(*) 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas Siebrand, C-150/08, ESLI:EU:C:2009:294.

(**) 2016 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Toorank Productions, C-532/14 ir C-533/14, ESLI:EU:C:2016:337.

2206 00 10

Piquette

Žr. šio skirsnio 9 papildomąją pastabą.

2206 00 31 2206 00 89

Kiti

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, aprašyti SS paaiškinimų 2206  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 1–10 punktuose.

2206 00 31 ir 2206 00 39

Putojantys

Dėl putojančių gėrimų žr. šio skirsnio 10 papildomąją pastabą.

Dėl pirmiau minėtoje papildomojoje pastaboje paminėtų „grybo pavidalo“ kamščių žr. paaiškinimų 2204 21 06 –2204 21 09  subpozicijos paaiškinimų paskutiniąją pastraipą.

2206 00 51 2206 00 89

Neputojantys, induose, kurių talpa

Šioms subpozicijoms priskiriami gėrimai, kurie nėra šviežių vynuogių misos natūralios fermentacijos produktai, bet yra pagaminti iš koncentruotos vynuogių misos. Ši misa yra stabili ir gali būti saugoma iki jos prireikia gamybai.

Fermentacijos procesas dažniausiai pradedamas įdėjus mielių. Prieš fermentaciją arba fermentacijos metu į misą taip pat gali būti pridedama cukraus. Šiuo būdu gautas produktas gali būti saldinamas, stiprinamas arba sumaišomas.

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

Žr. SS paaiškinimų 2207  pozicijos paaiškinimus, išskyrus ketvirtąją pastraipą.

Spiritiniai gėrimai (pavyzdžiui, džinas, degtinė) nepriklausomai nuo jų stiprumo priskiriami 2208 20 12 –2208 90 78  subpozicijoms.

2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo

Žr. SS paaiškinimų 2207  pozicijos paaiškinimų ketvirtąją pastraipą.

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai, priskiriami 2208  pozicijai, yra alkoholiniai skysčiai, paprastai skirti vartoti žmonėms ir gaminami:

arba tiesiogiai distiliuojant (su pridėtomis aromatinėmis medžiagomis arba be jų) natūraliai susifermentavusius skysčius, pavyzdžiui, vyną arba sidrą, arba pirma susifermentavusius vaisius, išspaudas, grūdus ar kitus augalinius produktus, arba

į distiliuojant gautą alkoholį paprasčiausiai pridedant įvairų aromatinių medžiagų ir kartais – cukraus.

Įvairūs spiritiniai gėrimai yra aprašyti SS paaiškinimų 2208  pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 1–18 punktuose.

Reikia pažymėti, kad nedenatūruoti spiritai priskiriami šiai pozicijai net ir tada, kai jų alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne mažesnė kaip 80 % tūrio, nepriklausomai nuo to, ar produktas yra paruoštas vartoti kaip gėrimas ar neparuoštas.

Šiai pozicijai nepriskiriami alkoholiniai gėrimai, gauti fermentacijos būdu (2203 00 –2206 00  pozicijos).

2208 20

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas

Žr. SS paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimo trečios pastraipos 1 punktą.

Šiai subpozicijai priskiriamas vyno distiliatas (arba žaliavinis vyno distiliatas), gaunamas iš vynuogių vyno pirminio distiliavimo būdu po jo alkoholinės fermentacijos. Jis neturi neutralaus etilo alkoholio ar spiritinio gėrimo savybių, tačiau išlaiko naudojamos žaliavos aromatą ir skonį. Vyno distiliato įpylus į vyno spiritą galima pagaminti Brandy arba Weinbrand.

2208 30 11 2208 30 88

Viskiai

Viskis – tai iš javų raugalo distiliuotas spiritas ir pardavinėjamas ne mažesnės kaip 40 % tūrio alkoholio koncentracijos išpilstytas į butelius arba į kitas talpyklas.

Škotiški viskiai yra Škotijoje distiliuoti ir subrandinti viskiai.

Šioms subpozicijoms nepriskiriami viskiai su gazuotu vandeniu (viskis su soda). Jie priskiriami 2208 90 69 arba 2208 90 78  subpozicijai.

2208 30 30

Viensalykliai ( single malt ) viskiai

Vieno salyklo škotiški viskiai yra spiritai, pagaminti vienoje distiliavimo gamykloje distiliavimo katiluose distiliuojant tik salyklinių miežių mentalą.

2208 30 41 ir 2208 30 49

Maišyti salykliniai ( blended malt ) viskiai induose, kurių talpa

Maišyti salyklo škotiški viskiai gaminami sumaišant du ar daugiau vieno salyklo škotiškų viskių, distiliuotų arba pagamintų skirtingose distiliavimo gamyklose.

2208 30 61 ir 2208 30 69

Vienų grūdų ( single grain ) viskiai ir maišyti grūdų ( blended grain ) viskiai induose, kurių talpa

Vienų grūdų škotiški viskiai yra spiritai, išskyrus vieno salyklo škotiškus viskius ar maišytus salyklo škotiškus viskius, pagaminti vienoje distiliavimo gamykloje distiliuojant salyklinių miežių mentalą, kuriame yra arba nėra neskaldytų kitų rūšių grūdų (daugiausia kviečių arba kukurūzų).

Maišyti grūdų škotiški viskiai gaminami sumaišant du ar daugiau vienų grūdų škotiškų viskių, distiliuotų arba gautų skirtingose distiliavimo gamyklose.

2208 30 71 ir 2208 30 79

Kiti maišyti viskiai ( blended whisky ) induose, kurių talpa

Kiti maišyti škotiški viskiai (blended Scotch whisky) gaminami sumaišant vieną ar daugiau vieno salyklo škotiškų viskių su vienu ar daugiau vienų grūdų škotiškų viskių.

2208 40 11 2208 40 99

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, pavydžiui, romai ir tafijos (tafia), aprašyti SS paaiškinimų 2208  pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 3 punkte, jei jie išsaugo savo organoleptines savybes.

2208 50 11 ir 2208 50 19

Džinai, induose, kurių talpa

Džinas yra spiritinis gėrimas, dažniausiai gaunamas paprastai arba kelis kartus distiliuojant rektifikuotus grūdų spiritus arba etilo alkoholį su kadagio uogomis ir kitomis aromatinėmis medžiagomis (pavyzdžiui, kalendra, šventagaršvės šaknimi, anyžiumi, imbieru).

Šiose subpozicijose džinais laikomi tik tie spiritiniai gėrimai, kurie pasižymi organoleptinėmis džino savybėmis.

Todėl, pavyzdžiui, šie gėrimai nepriskiriami šioms subpozicijoms:

a)

Geneva (2208 50 91 arba 2208 50 99  subpozicija);

b)

Aquavit (2208 90 56 arba 2208 90 77  subpozicija);

c)

Kranawitter (2208 90 56 arba 2208 90 77  subpozicija).

2208 60 11 2208 60 99

Degtinės

Žr. SS paaiškinimų 2208  pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 5 punktą.

2208 70 10 ir 2208 70 90

Likeriai ir kordialai

Žr. SS paaiškinimų 2208  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos B dalį ir trečiąją pastraipą.

2208 90 11 ir 2208 90 19

Arakai ( arrack ), induose, kurių talpa

Arakai yra spiritai, pagaminti iš cukranendrių melasos arba iš augalų saldžiųjų sulčių melasos ir iš ryžių, naudojant specialias mieles.

Arakai neturėtų būti painiojami su rakija, kuri gaunama perdistiliuojant razinų arba džiovintų figų spiritą su anyžių sėklomis ir priskiriama 2208 90 56 arba 2208 90 77  subpozicijai.

2208 90 33 ir 2208 90 38

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai (išskyrus likerius), induose, kurių talpa

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai yra spiritiniai gėrimai, gauti fermentuojant ir distiliuojant tik slyvų, kriaušių arba vyšnių misas.

Dėl slyvų ir vyšnių sąvokų žr. SS paaiškinimų 0809  pozicijos paaiškinimus.

2208 90 48

Kiti

Šioje subpozicijoje iš vaisių distiliuoti spiritai yra spiritiniai gėrimai, gauti tik alkoholinės vaisių (išskyrus slyvas, kriaušes ir vyšnias), pavyzdžiui, abrikosų, mėlynių, aviečių, gervuogių, juodųjų, baltųjų ar raudonųjų serbentų, braškių ir žemuogių, obuolių fermentacijos ir distiliavimo būdu, įskaitant spiritus, gautus iš sidro. Kalvadosas priskiriamas 2208 90 45  subpozicijai.

2208 90 56

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami anyžiaus sėklų spiritai, rakija, agavos spiritai, išskyrus tequila (pavyzdžiui, mezcal), spiritai, distiliuoti iš aromatinių žolelių, „virškinimui padedantys“ kartimai, aquavit, kranawitter, spiritai, distiliuoti iš šaknų (pavyzdžiui, gencijono spiritai), sorgo spiritai, hefebrand arba nuosėdų spiritas.

2208 90 69

Kiti spiritiniai gėrimai

Be SS paaiškinimų 2208  pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 14–18 punktuose nurodytų produktų, šiai subpozicijai taip pat priskiriami:

1.

spiritiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra pridėta gazuoto vandens (pavyzdžiui, viskis su soda);

2.

arbata su alkoholiu;

3.

kartu sumaišyti spiritiniai gėrimai arba spiritiniai gėrimai, sumaišyti su vaisių arba daržovių sultimis (kokteiliai).

2208 90 71

Distiliuoti iš vaisių

Žr. paaiškinimų 2208 90 48  subpozicijos paaiškinimus. Šiai subpozicijai priskiriamas kalvadosas.

2208 90 77

Kiti

Žr. paaiškinimų 2208 90 56  subpozicijos paaiškinimus.

2208 90 78

Kiti spiritiniai gėrimai

Žr. paaiškinimų 2208 90 69  subpozicijos paaiškinimus.

2208 90 91 ir 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa

2208 pozicijai priskiriami produktai, gaunami ne tik fermentacijos būdu, bet ir pritaikius gryninimo procesą, po kurio jie praranda fermentuotų gėrimų savybes ir požymius ir įgyja etilo alkoholio savybių ir požymių (šiuo klausimu žr., pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-196/10 (*) dėl skysčio, vadinamo salyklinio alaus baze (malt beer base), kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 14 %, gauto iš rauginto alaus, kuris dekantuojamas ir vėliau ultrafiltruojamas, sumažinant tokių komponentų kaip karčiosios medžiagos ir baltymai koncentraciją).

Taip pat žr. 2206 00 pozicijos paaiškinimą.

(*) 2011 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas Paderborner Brauerei, ESLI:C-196/10, EU:C:2011:487.

2209 00

Actas ir acto pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

2209 00 11 ir 2209 00 19

Vyno actas, induose, kurių talpa

Žr. šio skirsnio 11 papildomąją pastabą.

Taip pat žr. SS paaiškinimų 2209  pozicijos paaiškinimų I grupės antrosios pastraipos 1 punktą.

2209 00 91 ir 2209 00 99

Kiti, induose, kurių talpa

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 2209  pozicijos paaiškinimų I grupės antrosios pastraipos 2, 3 ir 4 punktuose, bei II grupėje.