Simuliacijos data: 2021/01/01

16 SKIRSNIS

GAMINIAI IŠ MĖSOS, ŽUVIES ARBA VĖŽIAGYVIŲ, MOLIUSKŲ ARBA KITŲ VANDENS BESTUBURIŲ

Bendrosios nuostatos

Apie sudėtinių maisto produktų (įskaitant taip vadinamus „paruoštus maisto produktus“), kurių sudėtyje yra, pavyzdžiui, dešros, mėsos, mėsos subproduktų, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių), kartu su daržovėmis, spagečiais, padažu ir t. t., klasifikavimą žr. šio skirsnio 2 pastabą ir SS paaiškinimų šio skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų priešpaskutiniąją pastraipą.

2 pastabos pirmosios pastraipos antrasis sakinys (priskiriama pozicijai, atitinkančiai sudedamąją dalį arba sudedamąsias dalis, kurios masė vyrauja) taip pat taikomas ir nustatant subpozicijas. Tačiau minėtos nuostatos netaikomos produktams, kurių sudėtyje yra kepenų, priskiriamų 1601 00 ir 1602 pozicijoms (žr. pastabos 2 pastraipą).

2 papildomoji pastaba

Kaip taisyklė, gabalas, iš kurio gauta dalis, yra identifikuojamas tik tada, kai tos dalies išmatavimai apytiksliai yra ne mažesni kaip 100 × 80 × 2 mm.

Sąvoka „jų dalys“ įvardija tik tas dalis, kai gabalas, iš kurio jos išpjautos (pavyzdžiui, kumpiai), gali būti nustatytas neabejotinai tiksliai, o ne atmetimo principu.

 

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Tai, kad prekybos tikslais tam tikri produktai gali būti pavadinti „dešromis ir panašiais produktais“, nėra jų priskyrimą šiai pozicijai nulemiantis faktorius.

Kapoti arba smulkinti mėsos produktai, kuriems yra suteikta forma dėl jų supakavimo į skardines arba kitas kietas cilindro arba kitokios formos talpyklas, neklasifikuojami kaip „dešros“ ir priskiriami šiai pozicijai.

1601 00 10

Iš kepenų

Šiai subpozicijai priskiriamos dešros ir panašūs produktai, kurių sudėtyje yra kepenų, su mėsos, mėsos subproduktų, riebalų ir t. t. priedais arba be jų, jei kepenys nulemia tokių produktų esminį požymį. Šie produktai dažniausiai būna virti arba kartais rūkyti, juos atpažinti dažniausiai galima pagal specifinį kepenų skonį.

1601 00 91

Dešros, sausos arba tepamos, nevirtos ir nekeptos

Šiai subpozicijai priskiriamos nevirtos ir nekeptos dešros ir panašūs produktai, jei jie yra subrandinti (pavyzdžiui, džiovinant ore) ir paruošti tiesiogiai vartoti maistui.

Tokie produktai taip pat gali būti ir rūkyti, jei rūkymas nesukelia visų albuminų koaguliacijos, kuri gali kilti apdorojant karščiu, pavyzdžiui, rūkant produktą aukštoje temperatūroje.

Šiai subpozicijai priskiriamos dešros, kurios paprastai valgomos griežinėliais (pavyzdžiui, saliamis, Arles dešros, Plockwurst), taip pat tepamos dešros, pavyzdžiui, Teewurst.

1601 00 99

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriama:

1.

nebrandintos šviežios dešros ir panašūs produktai;

2.

virtos dešros, pavyzdžiui, Frankfurto dešrelės, Strasbūro dešrelės, Vienos dešrelės, mortadelės (mortadellas), iš žarnokų pagamintos dešrelės, vadinamos „andouilles“ ir „andouillettes“, dešros, vadinamos „white puddings“ ir „black puddings“, bei kiti panašūs firminiai produktai.

1602

Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Žr. 2 skirsnio 6 papildomosios pastabos a punktą, pagal kurį nevirta ir nekepta naminių paukščių mėsa su prieskoniais priskiriama 16 skirsniui. Ar nevirta ir nekepta naminių paukščių mėsa yra su prieskoniais, ar be jų, nustatoma taikant nevirtos ir nekeptos naminių paukščių mėsos su prieskoniais juslinio tyrimo metodus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1362/2013 (8).

1602 10 00

Homogenizuoti produktai

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijų pastabą.

1602 20 10 ir 1602 20 90

Iš bet kurių gyvūnų kepenų

Šioms subpozicijoms priskiriami paruošti arba konservuoti produktai, kurių sudėtyje yra kepenų, sumaišyti arba nesumaišyti su mėsa ar kitais mėsos subproduktais, jei kepenys nulemia tokių produktų esminį požymį. Pagrindiniai šioms subpozicijoms priskiriami produktai yra gaminami iš žąsų arba ančių kepenėlių (1602 20 10 subpozicija).

1602 31 11 1602 39 85

Iš naminių paukščių, priskiriamų 0105  pozicijai

Šioms subpozicijoms priskiriama paukštiena ir paukštienos dalys, konservuoti po jų išvirimo ar iškepimo.

Prie tokių produktų priklauso:

1.

viščiukai drebučiuose;

2.

viščiukų pusės arba ketvirčiai padaže ir sveikos kalakutų, žąsų arba viščiukų kulšelės, užšaldytos arba neužšaldytos;

3.

vištienos paštetas (kurį daugiausia sudaro vištienos mėsa su veršienos, kiaulienos riebalų, trumų ir prieskonių priedais), užšaldytas arba neužšaldytas;

4.

paruošti patiekalai, kurių sudėtyje yra naminių paukščių mėsos (pagrindinė sudėtinė dalis) ir kitų produktų, pavyzdžiui, daržovių, ryžių arba makaronų tipo produktų. Šios kategorijos patiekalų pavyzdžiai – maisto produktai, vadinami „viščiukas su ryžiais“ ir „viščiukas su grybais“, taip pat užšaldyti vištienos patiekalai, supakuoti į padėkliukus, kuriuose mėsa atskirta nuo įvairių kitų tokio patiekalo sudėtinių dalių.

Nustatant naminių paukščių mėsos ar mėsos subproduktų procentinį kiekį, turi būti neatsižvelgiama į bet kokių kaulų masę.

1602 31 11

Pagaminti vien tiktai iš nevirtos ir nekeptos kalakutų mėsos

Žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

1602 32 11

Nevirti ir nekepti

Žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

1602 39 21

Nevirti ir nekepti

Žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

1602 41 10 ir 1602 41 90

Kumpiai ir jų dalys

Žr. šio skirsnio 2 papildomąją pastabą, kurioje apibrėžtas sąvokos „jų dalys“ aprėptis, taip pat žr. susijusius paaiškinimus.

Šioms subpozicijoms nepriskiriami kapoti arba smulkiai malti produktai, net jei jie ir pagaminti iš kumpių ar jų dalių.

1602 42 10 ir 1602 42 90

Mentės ir jų dalys

Žr. šio skirsnio 2 papildomąją pastabą, kurioje apibrėžtas sąvokos „jų dalys“ aprėptis, taip pat žr. susijusius paaiškinimus.

Šioms subpozicijoms nepriskiriami kapoti ar smulkiai malti produktai, net jei jie ir pagaminti iš menčių ar jų dalių.

1602 49 11 1602 49 50

Naminių kiaulių

Dėl bet kokios rūšies mėsos ar mėsos subproduktų, įskaitant bet kokios rūšies ar kilmės riebalus, procentinio dydžio nustatymo žr. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 226/89 (OL L 29, 1989 1 31, p. 11).

Nustatant šiuos procentinius dydžius, neatsižvelgiama į želatinos ar padažo kiekius.

1602 49 15

Kiti mišiniai, kurių sudėtyje yra kumpio (šlaunų), menčių, nugarinių arba sprandinių ir jų dalių

Žr. šio skirsnio 2 papildomąją pastabą, kurioje apibrėžta sąvokos „jų dalys“ aprėptis, taip pat žr. susijusius paaiškinimus.

Šiai subpozicijai priskiriami mišiniai savo sudėtyje turi turėti bent vieną iš šios subpozicijos pavadinime nurodytų produktų (ir/arba jų dalių), tačiau tie produktai neprivalo mišiniui suteikti jo esminį požymį. Mišinyje taip pat gali būti ir kitų gyvūnų mėsos ar mėsos subproduktų.

1602 50 10

Nevirti ir nekepti; virtos arba keptos mėsos arba subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais

Žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

1602 50 31

Sūdyta jautiena, sandariai įpakuota

1602 50 31  subpozicijoje sąvoka „sandariai įpakuota“ įvardija produktus, supakuotus į talpyklas, kurios buvo užsandarintos vakuume arba ne vakuume, siekiant apsaugoti, kad į talpyklą nepatektų arba iš jos neišeitų oras ar kitos dujos. Kartą talpyklą atidarius, pirminis užsandarinimas yra nepataisomai sugadinamas.

Šiai subpozicijai, inter alia, priskiriami produktai, sandariai įpakuoti plastikiniuose maišeliuose, vakuume arba ne vakuume.

1602 90 61

Nevirti ir nekepti; virtos arba keptos mėsos arba mėsos subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais

Žr. šio skirsnio 1 papildomąją pastabą.

1604

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

Žr. šio skirsnio 2 subpozicijų pastabą.

1604 12 91

Sandariai įpakuotos

Žr. paaiškinimų 1602 50 31  subpozicijos paaiškinimus.

1604 14 26

Nugarinė

Šiai subpozicijai priskiriama tik filė, apibrėžta SS paaiškinimų 0304  pozicijos paaiškinimų 1 punkte, ir turinti šias tris savybes:

yra kepta arba virta;

be skystos pakavimo terpės yra supakuota į maišelius (arba į vyniojamąjį popierių), tinkamus naudoti maisto pakavimui, kurie yra vakuuminiai ar ne vakuuminiai arba užlydyti ar neužlydyti; ir

yra užšaldyta.

1604 14 36

Nugarinė

Žr. paaiškinimų 1604 14 26  subpozicijos paaiškinimus.

1604 14 46

Nugarinė

Žr. paaiškinimų 1604 14 26  subpozicijos paaiškinimus.

1604 19 31

Nugarinė

Žr. paaiškinimų 1604 14 26  subpozicijos paaiškinimus.

1604 20 05

Produktai iš surimių

Žr. paaiškinimų 0304 93 10  subpozicijos paaiškinimus.

Šiai subpozicijai priskiriami produktai yra pagaminti iš surimių, sumaišytų su kitais produktais (pavyzdžiui, miltais, krakmolu, baltymais, vėžiagyvių mėsa, prieskoniais, aromatinėmis ir dažiosiomis medžiagomis). Jie yra termiškai apdoroti ir dažniausiai pateikiami užšaldyti.

1604 31 00 ir 1604 32 00

Ikrai ir ikrų pakaitalai

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami užšaldyti produktai.

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti gaminiai

Žr. šio skirsnio 2 subpozicijų pastabą.

1605 29 00

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriamos sandariai įpakuotos krevetės (žr. paaiškinimų 1602 50 31  subpozicijos paaiškinimus).

1605 53 10

Sandariai įpakuotos

Žr. paaiškinimų 1602 50 31  subpozicijos paaiškinimus.