Simuliacijos data: 2021/11/22

14 SKIRSNIS

AUGALINĖS PYNIMO MEDŽIAGOS; AUGALINIAI PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai ( rattans ), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)

1401 10 00

Bambukai

Žr. SS paaiškinimų 1401  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 1 punktą.

1401 20 00

Rotangai ( rattans )

Žr. SS paaiškinimų 1401  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 2 punktą.

1401 90 00

Kitos

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 1401  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 3–7 punktuose. Šiai subpozicijai taip pat priskiriami įvairių švendrų (Typha) (pavyzdžiui, plačialapių švendrų (Typha latifolia)) lapai.

1404

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1404 20 00

Medvilnės pūkai

Žr. SS paaiškinimų 1404  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos A dalį.

1404 90 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 1404  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos B – F dalyse.

SS paaiškinimų 1404  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos F dalies 7 punkte nurodyti karšuliai yra Dipsacus sativus (ilgagalvių karšulių) rūšies augalai.

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamas mažų, šviesiai geltonų, netaisyklingų formų žvynelių pavidalo siampupės sėklų endospermas.