Simuliacijos data: 2021/11/22

13 SKIRSNIS

ŠELAKAS; LIPAI, DERVOS IR KITI AUGALŲ SYVAI BEI EKSTRAKTAI

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

1301 20 00

Gumiarabikas

Gumiarabikas (arba akacijų derva arba Senegalo derva) pateikiamas gelsvų arba rausvų gabalų pavidalu, yra permatomas ir tirpus vandenyje, bet ne spirite.

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

1302  pozicijai priskiriami augalų ekstraktai yra augalinės kilmės žaliavos, gautos, pavyzdžiui, ekstrahuojant tirpikliais, bet toliau chemiškai nemodifikuotos ir neapdorotos. Tačiau leidžiama, kad į jas būtų pridėta inertinių priedų (pavyzdžiui, priedų nuo sukepimo) ir atliktas su standartizavimu susijęs apdorojimas arba fizinis apdorojimas, pavyzdžiui, džiovinimas ar filtravimas.

1302 11 00

Opijus

Žr. SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų A dalies 1 punktą.

1302 12 00

Saldišaknės

Žr. SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų A dalies 2 punktą.

1302 19 70

Kiti

Žr. SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų A dalies 4–20 punktus.

1302 20 10 ir 1302 20 90

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, nurodyti SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų B dalyje.

1302 31 00 – 1302 39 00

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti

SS paaiškinimų 1302 pozicijos paaiškinimų C dalies pirmoje pastraipoje nurodyti kriterijai yra tenkinami, jei produktas brinksta šaltame vandenyje arba tirpsta karštame vandenyje.

1302 31 00

Agaras

Žr. SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų C dalies 1 punktą.

1302 32 10 ir 1302 32 90

Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba siampupės sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti

Žr. SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų C dalies 2 punktą.

Šioms subpozicijoms nepriskiriamas mažų, šviesiai geltonų, netaisyklingų formų žvynelių pavidalo siampupės sėklų endospermas (1404  pozicija).

1302 39 00

Kiti

Be produktų, išvardytų SS paaiškinimų 1302  pozicijos paaiškinimų C dalies 3–5 punktuose, šiai subpozicijai taip pat priskiriama:

1.

ekstraktas, pagamintas iš dumblio Furcellaria fastigiata. Šis dumblis renkamas Danijos pakrantėse, gaunamas tokiu pat būdu ir yra tokios pat formos kaip agaras;

2.

gleivės, išskirtos iš svarainio sėklų;

3.

gleivės, išskirtos iš islandinių samanų;

4.

karageninas ir kalcio, natrio bei kalio karagenatai, net, jei norint užtikrinti pastovų aktyvumą naudojant, standartizuojami pridedant cukrų (pavyzdžiui, sacharozės, gliukozės). Pridėtųjų cukrų kiekis dažniausiai ne didesnis kaip 25 %;

5.

hidrokoloidai, ekstrahuoti iš gysločio (Plantago ovata) sėklų lukštų.