Simuliacijos data: 2021/11/22

11 SKIRSNIS

MALYBOS PRODUKCIJA; SALYKLAS; KRAKMOLAS; INULINAS; KVIEČIŲ GLITIMAS

2 papildomoji pastaba

Kokosų atveju šio skirsnio 2 papildomoji pastaba taikoma tik kokosų miltams, rupiniams ir milteliams. Susmulkinti ir išdžiovinti kokosai priskirtini 0801 11 00  subpozicijai ir nepatenka į 1106  pozicijos aprėptį, net jeigu jie atitinka šio skirsnio 2 papildomosios pastabos b punkte nustatytus kriterijus.

Susmulkinti ir išdžiovinti kokosai pateikiami griežinėlių, mažų gabalėlių ar plonų juostelių pavidalu. Kokosų miltai, rupiniai ar milteliai yra sudaryti iš smulkių dalelių.

 

1101 00

Kvietiniai ir meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

Žr. šio skirsnio 2 pastabą.

Šiai pozicijai priskiriamų miltų sudėtyje gali būti nedideli kiekiai druskos (paprastai ne daugiau kaip 0,5 %), taip pat nedideli kiekiai amilazės, maltų gemalų ir skrudinto salyklo.

1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai

Žr. šio skirsnio 2 pastabą.

Šiai pozicijai priskiriamų miltų sudėtyje gali būti nedideli kiekiai druskos (paprastai ne daugiau kaip 0,5 %), taip pat nedideli kiekiai amilazės, maltų gemalų ir skrudinto salyklo.

1102 20 10 ir 1102 20 90

Kukurūziniai miltai

Vadovaujantis Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1748/85 (OL L 167, 1985 6 27, p. 26) riebalų kiekiui nustatyti taikomas analizės metodas, aprašytas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 152/2009 (OL L 54, 2009 2 26, p. 1) III priede H dalyje.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami kukurūziniai miltai, vadinami „masos miltais“, gaminami „nikstemalizavimo“ būdu, kurį taikant kukurūzų grūdai termiškai apdorojami ir mirkomi kalcio hidroksido tirpale, vėliau džiovinami ir malami.

Tačiau bet koks papildomas produkto perdirbimas, pavyzdžiui, skrudinimas, reiškia, kad jis nepriskiriamas 1102  pozicijai (dažniausiai 19 skirsnis).

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

1103 11 10 1103 19 90

Kruopos ir rupiniai

1.

Žr. šio skirsnio 2 ir 3 pastabas.

2.

Žr. SS paaiškinimų 1103  pozicijos paaiškinimų pirmąsias šešias pastraipas.

3.

Produktai, neatitinkantys šio skirsnio 3 pastaboje nustatytų išsijojimo kriterijų, priskiriami 1104  pozicijai.

Produktai, atitinkantys šio skirsnio 3 pastaboje nustatytus išsisijojimo kriterijus, bet buvo gludinti ir yra įgavę apvalių grūdų dalių pavidalą, priskiriami vienai iš 1104  pozicijos subpozicijų, kuriai priskiriami gludinti grūdai.

1103 13 10 ir 1103 13 90

Kukurūzų

Dėl riebalų kiekio nustatymo žr. paaiškinimų 1102 20 10 ir 1102 20 90  subpozicijų paaiškinimus.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami kukurūzų kruopos ir rupiniai, vadinami „masos miltais“, gaminami „nikstemalizavimo būdu“, kurį taikant kukurūzų grūdai termiškai apdorojami ir mirkomi kalcio hidroksido tirpale, vėliau džiovinami ir malami.

Tačiau bet koks papildomas produkto perdirbimas, pavyzdžiui, skrudinimas, reiškia, kad jis nepriskiriamas 1103  pozicijai (dažniausiai 19 skirsnis).

1103 20 25 1103 20 90

Granulės

Žr. SS paaiškinimų 1103  pozicijos paaiškinimų paskutiniąją pastraipą.

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, priskiriamus 1006  pozicijai; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

Grūdai, perdirbti į dribsnius, priskiriami 1104 12 90 , 1104 19 69 ir 1104 19 91  subpozicijoms, yra grūdai, kurie buvo lukštenti ir traiškyti.

1104 22 40 1104 29 89

Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti)

Žr. SS paaiškinimų 1104  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 2–5 punktus.

1104 22 50

Gludinti

Be SS paaiškinimų 1104  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 4 punkte paminėtų gludintų grūdų, šioje subpozicijai priskiriamos grūdų dalys, kurios po gludinimo yra įgavusios apvalių granulių formą.

1104 22 95

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, gauti skaldant nelukštentus grūdus, kurie neatitinka šio skirsnio 3 pastaboje nustatytų išsijojimo kriterijų.

1104 23 40

Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti; gludinti

Sąvokos „gludinti“ apibrėžimą žr. paaiškinimų 1104 22 50  subpozicijos paaiškinimuose.

1104 23 98

Kiti

Žr. paaiškinimų 1104 22 95  subpozicijos paaiškinimus.

Skaldyti kukurūzų grūdai, gauti sijojant valytus ir nelukštentus kukurūzų grūdus ir atitinkantys šio skirsnio 2 pastabos A dalies reikalavimus, šioje subpozicijoje klasifikuojami kaip grūdai „apdirbti tiktai smulkinant“.

1104 29 05

Gludinti

Žr. paaiškinimų 1104 22 50  subpozicijos paaiškinimus.

1104 29 08

Kiti

Žr. paaiškinimų 1104 22 95  subpozicijos paaiškinimus.

1104 29 30

Gludinti

Žr. paaiškinimų 1104 22 50  subpozicijos paaiškinimus.

1104 29 51 1104 29 59

Apdirbti tiktai smulkinant

Žr. paaiškinimų 1104 22 95  subpozicijos paaiškinimus.

1104 30 10 1104 30 90

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

Žr. SS paaiškinimų 1104  pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 6 punktą.

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, priskiriamų 0713  pozicijai, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, priskiriamų 0714  pozicijai, arba produktų, priskiriamų 8 skirsniui, miltai, rupiniai ir milteliai

Sąvokos „miltai“, „rupiniai“ ir „milteliai“ apibrėžtos šio skirsnio 2 papildomojoje pastaboje.

Tešlos pavidalu pateikti produktai šiai pozicijai nepriskiriami.

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

1107 10 11 1107 10 99

Neskrudintas

Šioms subpozicijoms priskiriamos visos salyklo rūšys, turinčios diastatinį aktyvumą, būtiną grūdų krakmolo pavertimui cukrumi. Tarp tokių salyklų paminėtini: šviežiai daigintas salyklas, prisotintas dujų (aerated) salyklas ir džiovintas (kilned) salyklas, kuris komerciškai dar skirstomas į šviesųjį (pale) (Pilzeno tipo) salyklą ir tamsųjį (Miuncheno tipo) salyklą.

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriamas žmonių maistui naudojamas šviežiai daigintas salyklas, vartojamas tokiu pačiu būdu kaip daržovių daigai, nes tai pradėję dygti, tačiau dar nedžiovinti javų grūdai.

Visas šioms subpozicijoms priskiriamas salyklas pasižymi miltingu, baltu, trapiu branduoliu. Tačiau tamsiajame (Miuncheno tipo) salykle maždaug 10 % grūdų branduolių spalva yra nuo geltonos iki rudos. Branduoliai yra sausos, trapios konsistencijos. Sumalus gaunami smulkūs, minkšti rupiniai.

1107 20 00

Skrudintas

Šiai subpozicijai priskiriamas bet kuris salyklas, kuriame dėl skrudinimo diastatinis aktyvumas yra susilpnėjęs arba visiškai sustabdytas ir kuris dėl tos priežasties alaus darymo metu naudojamas tik kaip priedas prie neskrudinto salyklo siekiant suteikti alui specifinę spalvą ir skonį.

Priklausomai nuo rūšies, tokio salyklo branduoliai yra nuo murzinai baltos iki juodos spalvos.

Šiai subpozicijai priskiriamas:

1.

skrudintas salyklas, kuris priklausomai nuo panaudoto šviesaus salyklo drėgnumo laipsnio buvo skrudintas neprasidėjus jo sucukrinimui arba po dalinio sucukrinimo. Šis salyklas pasižymi blizgiu paviršiumi, o jo endospermas yra juodas ir neblizgus;

2.

karamelizuotas salyklas, kuriame sucukrinimo metu susidaręs cukrus buvo karamelizuotas. Šis salyklas yra nuo pilkai gelsvos iki šviesiai rudos spalvos; mažiausiai 90 % grūdų endospermas yra blizgus, nuo murzinai baltos iki tamsiai rudos spalvos. Labai šviesiame karamelizuotame salykle vis dar tam tikru laipsniu vyksta diastazė. Apie 10 % grūdų gali likti nekaramelizuotais.