Pagalbos informacija sudaryta remiantis pagrindiniais langais. Pateikiami paaiškinimai pagal šias nuorodas:

Pradinis puslapis

 

 

LITAR naršyklės pagalba vykdoma tarifinės ir kai kurios netarifinės informacijos paieška.
Lietuvos Respublikos integruotas tarifas (LITAR) yra informacijos apie ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus rinkinys, sudarytas ir tvarkomas kaip kompiuterinė duomenų bazė.
Integruotą tarifą sudaro nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojantys Europos Bendrijos integruoto tarifo TARIC duomenys, papildyti nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojančiais duomenimis apie muitinės administruojamus nacionalinius mokesčius (akcizą ir PVM).
LITAR neturi juridinio statuso. Norintys pasitikslinti muitų ar mokesčių tarifus bei jų taikymo sąlygas turėtų ieškoti atitinkamo teisės akto (ES reglamento, LR Akcizų ar Pridėtinės vertės mokesčio įstatymų ir pan.).
N.B. Ne visos užsienio prekyboje taikomos draudimų ir/arba apribojimų priemonės yra integruotos (pvz., neintegruotos veterinarinės, fitosanitarinės, produktų saugos ir kai kurios kitos priemonės).

LITAR Front-page


LITAR naršyklė naudojama:

Vienos iš galimų kalbų pasirinkimas suteikia galimybę peržiūrėti ir/arba ieškoti duomenų pasirinkta kalba. Kartu pasikeičia ir naršyklės sąsajos kalba.

grįžti į pradžią

Modeliavimo data

Modeliavimo data – tai ta data, pagal kurią vykdoma paieška ir pateikiama tą dieną galiojanti informacija.
Nepasirinkus kitos datos, sistema modeliavimo datai suteikia einamosios dienos datą.
Norint automatiškai atstatyti einamosios dienos datą, jei ši data buvo pakeista, reikėtų spausti Nustatyti šios dienos datą.
Jei įvedama neteisinga data, pavyzdžiui, 2003 04 31, naršyklė automatiškai nustato paskutinę galiojančią to mėnesio teisingą datą (šiuo atveju – 2003 04 30).Naršyti tarifą

Lange „Naršyti tarifą” galima atlikti tokius veiksmus:

(1) Naršyti nomenklatūros medį

Prekių nomenklatūra sudaryta kaip hierarchinės struktūros medis. Pasirinkus mygtuką „Naršyti tarifą - importas“ ar „Naršyti tarifą - eksportas“, LITAR naršyklė pateikia prekių nomenklatūros skyrių sąrašą. Pasirinkus konkretų skyrių, parodomas šį skyrių sudarančių skirsnių sąrašas (2-jų ženklų kodas). Pasirinkus skirsnį, parodomas šį skirsnį sudarančių pozicijų (4-ių ženklų kodas), vėliau – subpozicijų (6-ių ženklų kodas), Kombinuotosios nomenklatūros (KN) subpozicijų (8-ių ženklų kodai) sąrašai, o pasirinkus „Naršyti tarifą - importas“ - ir TARIC nomenklatūros subpozicijų (10-ties ženklų kodai) sąrašai. Importo atveju TARIC subpozicija yra žemiausias nomenklatūros medžio lygmuo, eksporto atveju žemiausias nomenklatūros medžio lygmuo yra KN subpozicija.

Naršant prekių nomenklatūros medį galima pasirinkti šias nuorodas:

 • „Preliminariosios nuostatos“, kurią paspaudus pateikiamos Kombinuotosios nomenklatūros preliminariosios nuostatos;
 • „Reglamentų sąrašas“, kurią paspaudus pateikiamas svarbiausių prekių klasifikavimą nustatančių reglamentų sąrašas;
 • „Pastabos“, kurias paspaudus pateikiamos Kombinuotosios nomenklatūros skyrių ar skirsnių pastabos;
 • „KN paaiškinimai“, kurias paspaudus pateikiami Europos Sąjungos Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai;

Jeigu nomenklatūros kodui priskirta pastaba, ji yra matoma naršant nomenklatūros medį šalia prekės kodo aprašymo. Pasirinkus dešinėje pusėje esančią nuorodą į pastabą, atidaromas naujas langas, kuriame pateikiamas pastabos tekstas.
Greitam nomenklatūros kodo/šiam kodui priskirtų tarifinių ir kai kurių netarifinių priemonių radimui naudojamas laukas „Ieškoti nomenklatūros kodo“. Šiame lauke įvedamas ieškomas prekės kodas ir pasirenkamas mygtukas „Ieškoti-importas“ ar „Ieškoti-eksportas“. Kodas turi būti tinkamo formato, t. y. 2-jų, 4-ių, 6-ių, 8-ių ar 10-ties ženklų kodas. Kodas turi būti įvedamas be tarpo simbolių.
Jei kodas neįvestas ar kodo formatas yra neteisingas, pasirinkus mygtuką „Ieškoti“, naršyklė pateikia atitinkamos klaidos pranešimą.

grįžti į pradžią

(2) Peržiūrėti konkrečioms prekėms nustatytas tarifines ir kai kurias netarifines priemones

Galimi du informacijos gavimo apie priemones, nustatytas konkrečiam prekės kodui, būdai:

 • Naršyti nomenklatūros medį

Iš langų „Importo nomenklatūros medis“ / „Eksporto nomenklatūros medis“ galima patekti tiesiai į langą Muitų ir mokesčių tarifai", pasirinkus žemiausią nomenklatūros medžio hierarchijos lygmens kodą. Atsidariusiame lange „Muitų ir mokesčių tarifai" matomos visos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos konkrečiam prekės kodui: patekus iš lango „Importo nomenklatūros medis“ matomos prekių importui taikomos tarifinio reguliavimo priemonės, patekus iš lango „Eksporto nomenklatūros medis“ matomos prekių eksportui taikomos tarifinio reguliavimo priemonės.

 • Priemonių paieška

Prekės kodas įvedamas lauke „Ieškoti nomenklatūros kodo“. Kodas turi būti tinkamo formato, t. y. 2-jų, 4-ių, 6-ių, 8-ių ar 10-ties ženklų.
Pasirinkus mygtuką „Ieškoti - importas“ ar „Ieškoti - eksportas“, pateikiamos visoms šalims ar šalių grupėms nustatytos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos pasirinktam prekės kodui: pasirinkus mygtuką „Ieškoti - importas“ matomos prekių importui taikomos tarifinio reguliavimo priemonės, pasirinkus mygtuką „Ieškoti - eksportas“ matomos prekių eksportui taikomos tarifinio reguliavimo priemonės.
Papildomai pasirinkus šalies kodą, pateikiamos šiai šaliai ar atitinkamai šalių grupei nustatytos duomenų bazėje integruotos priemonės, priskirtos pasirinktam prekės kodui.

Lange „Muitų ir mokesčių tarifai“ pateikiama tokia informacija:

 • Modeliavimo data, kuri pasirinkta visai sesijai;
 • Prekės kodas ir jo aprašymas;
 • Pastabos, priskirtos nomenklatūros kodui;
 • Informacija apie prekės priklausomybę nomenklatūros grupei (grupėms);
 • Papildomi matavimo vienetai, jeigu jie nustatyti;
 • Apribojimai ir draudimai, nustatyti prekių importui ir/arba eksportui (su atitinkamomis pastabomis, nuorodomis į teisės aktus, papildomus kodus ir sąlygas): pasirinkus mygtuką „Ieškoti - importas“ pateikiami prekių importui taikomi apribojimai ir draudimai, pasirinkus mygtuką „Ieškoti - eksportas“ pateikiami prekių eksportui taikomi apribojimai ir draudimai;
 • Nustatytosios vertės ir standartinės importo vertės, reprezentacinės kainos, vieneto vertės (su atitinkamomis pastabomis, nuorodomis į teisės aktus, papildomus kodus ir sąlygas) (pateikiama pasirinkus mygtuką „Ieškoti - importas“);
 • Muitų ir mokesčių tarifai šalims, šalių grupėms ar pasirinktai šaliai (su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktus, į Meursing kodo nustatymo langą, atitinkamomis pastabomis, tarifinių kvotų numeriais, papildomais kodais, sąlygomis) (pateikiama pasirinkus mygtuką „Ieškoti - importas“);
 • Informacija apie eksporto grąžinamąsias išmokas (pateikiama pasirinkus mygtuką „Ieškoti - eksportas“).

Pasirinkus nuorodas į pastabos kodą, teisės aktą, papildomą kodą ar sąlygas, atidaromas naujas langas su detalesne informacija.
LITAR naršyklėje pateikiamas Kvotos numeris yra susietas su informacija apie šią kvotą, esančią Kvotų sistemoje.
Pasitaiko atvejų, kai priemonė nustatyta šalių grupei, tačiau netaikoma vienai ar kelioms šios grupės šalims. Tokiais atvejais šalia šalių grupės pateikiamas įrašas „išskyrus“ ir skliausteliuose nurodomas atitinkamos šalies/šalių kodas (kodai).
Pasirinkus šalies ar šalių grupės kodą, pateikiama konkrečios šalies ar šalių grupės informacija.

grįžti į pradžią

Nacionalinių duomenų (PVM ir akcizų tarifų) pateikimo ypatumai

LITAR sistemoje duomenys apie akcizus ir (arba) lengvatinį 5 ar 9 procentų PVM tarifą integruoti remiantis papildomo kodo koncepcija: skirtingi akcizų tarifai integruoti naudojant papildomus kodus X***, lengvatiniai 5 ar 9 procentų PVM tarifai – papildomus kodus Z***, alkoholiui taikomi akcizų tarifai kartu su lengvatiniu 5 procentų PVM tarifu – papildomus kodus Y***. Nacionalinė tarifinė informacija daugeliu atvejų integruota Kombinuotosios nomenklatūros pozicijos ar subpozicijos – prekės kodo keturių ar šešių ženklų – lygmenyje, todėl jei LITAR prie konkretaus TARIC prekės kodo nurodytas papildomas kodas X***, Y*** ar Z***, tai reiškia, kad prekė gali būti akcizų objektas ir (arba) jai gali būti taikomas lengvatinis 5 ar 9 procentų PVM tarifas, tačiau kiekvienu atveju turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcizų bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimą akcizais ir PVM, nuostatomis.

Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiamas Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje (https://www.lrmuitine.lt/web/guest/596).

LITAR sistemoje duomenys apie 0 procentų PVM tarifą bei neapmokestinimą importo PVM/atleidimą nuo akcizų nėra integruoti.

Norint pritaikyti 0 procentų PVM tarifą, muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas (37.2)“ reikalinga nurodyti:

 • nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „018 – prekės neapmokestinamos importo PVM/apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą, bet apmokestinamos akcizais (ar nėra akcizų objektas)“ arba
 • nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „017 – prekės atleidžiamos nuo akcizų /neatsiranda prievolės mokėti akcizus (jeigu jos yra akcizų objektas) ir neapmokestinamos importo  PVM/apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą“ arba
 • kitą atitinkamą nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą (https://lrmuitine.lt/web/guest/596).

Norint pritaikyti atleidimą nuo akcizų, muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas (37.2)“ reikalinga nurodyti:

 • nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „010 – prekės atleidžiamos nuo akcizų /neatsiranda prievolės mokėti akcizus (jeigu jos yra akcizų objektas), bet apmokestinamos PVM“ arba
 • nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „017 – prekės atleidžiamos nuo akcizų /neatsiranda prievolės mokėti akcizus (jeigu jos yra akcizų objektas) ir neapmokestinamos importo  PVM/apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą“ arba
 • kitą atitinkamą nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą (https://lrmuitine.lt/web/guest/596).

grįžti į pradžią

 

Prekės sudedamosios dalys (Meursing kodas)

Kai kuriems žemės ūkio produktams taikomi papildomi mokesčiai. Informacija apie papildomus mokesčius pateikiama lange „Prekės sudedamosios dalys” prieš tai pasirinkus nuorodą „ Prekės sudedamosios dalys Meursing kodas“. Norint surasti informaciją apie žemės ūkio produktams taikomus papildomus mokesčius reikia užpildyti laukus „Pieno riebalai”, „Pieno baltymai”, „Krakmolas/Gliukozė”, „Sacharozė/Invertuotasis cukrus/izogliukozė” arba įvesti papildomą kodą (papildomo kodo 3 paskutinius skaičius). Po duomenų įvedimo pasirenkamas mygtukas „=“. Sistema pateikia papildomo kodo ir papildomų mokesčių reikšmes, kurios naudojamos apskaičiuojant žemės ūkio produktams nustatytus muitus.

grįžti į pradžią

Prekės klasifikavimas

Siekiant suteikti platesnę pagalbą klasifikuojant prekes, prekės pavadinimo gali būti ieškoma nomenklatūros medyje arba abėcėlinėje prekių klasifikavimo rodyklėje pasirinkus atitinkamą mygtuką.
Gali būti ieškoma tik nustatytą modeliavimo datą galiojančios informacijos.

Tekstinės paieškos tipai

Lauke "Prekės pavadinimas/aprašymas" įrašomas ieškomas žodis ar žodžio dalis (teksto fragmentas įrašomas su specialiu simboliu ar ženklu). Teksto fragmentas gali būti žodis ar keletas žodžių (pvz.: „mėsa“, „šviežia mėsa“ ir t. t.).
Tekstas gali būti įvedamas tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis. Įrašius žodį „MĖSA“ ar žodį „mėsa“ pateikiamas toks pat rezultatas.
Naudojant tekstinę paiešką gali būti naudojami specialūs ženklai.

Ženklas „AND“ arba „&“

Ženklas „AND“ arba &naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame vienu metu paminėti visi paieškos komponentai. Ženklas „AND“ arba & gali būti naudojamas kartu su visais kitais ženklais.
Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai AND mulai“ arba „arkliai & mulai“, pateikiamas rezultatas „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“.

Ženklas „OR“ arba „|“

Ženklas „OR“ arba „|“ naudojamas ieškoti prekės aprašymo, kuriame bent po vieną kartą minimas kiekvienas paieškos komponentas. Ženklas „OR“ arba „|“ gali būti naudojamas kartu su visais kitais ženklais.
Pavyzdys: įvedus tekstą „arkliai OR mulai“ arba „arkliai | mulai“, pateikiamas rezultatas: „Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai“, „Arkliai“ ir „Mulai ir arklėnai“.

Pastaba: naudojant AND kartu su OR:

Paieškos teksto lauke įvedus ženklais „AND“ ir „OR“ sujungtus komponentus, paieška pirmiau atliekama pagal komponentus, sujungtus ženklu „AND“, po to ieškoma pagal komponentus, sujungtus ženklu „OR“.
Pavyzdys: įvedus tekstą „vaisiai OR švieži AND slyvos“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiu „vaisiai“ ir visi aprašymai su abiem žodžiais „švieži“ ir „slyvos“.
Paieškos metu atliekamų veiksmų eilės tvarka gali būti pakeista.
Pavyzdys: įvedus tekstą „(vaisiai OR švieži) AND slyvos“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiu „slyvos“ ir visi aprašymai, kuriuose paminėtas žodis „vaisiai“ arba „švieži“.

Ženklas „%“

Ženklas „%“ naudojamas aprašymo paieškai pagal žodžio fragmentą (-us). Šis ženklas gali būti rašomas bet kurioje žodžio vietoje. Ženklas „%“ gali būti naudojamas su visais kitais ženklais, išskyrus ženklą „$“ ir ženklą „ ?“.
1 pavyzdys: įvedus tekstą „ark%“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiais „arkliai“,arklių„arklėnai“, „arkliena“ ir t. t.
2 pavyzdys: įvedus tekstą „bala%ai“, pateikiamas rezultatas: visi aprašymai su žodžiais „balandžiai“, „balastai“, „balansuotuvai“.

Ženklas „_“

Vietoj šio ženklo randamas tik vienas ženklas/simbolis. Ženklą „_“ galima rašyti bet kurioje vietoje žodžio viduje.
Ženklas „_“ gali būti naudojamas su visais ženklais, išskyrus ženklą „$“ ir ženklą „?“.
Pavyzdys: ieškant „la_as“ rezultatas yra „lašas“ ar „lakas“.

Ženklas „$“ – tik paieškoje anglų kalba

Ženklas „$“ randa visus žodžius su tokia pat šaknimi kaip ir paieškoje naudojamas žodis. Ženklas gali būti rašomas tik žodžio pradžioje ir negali būti naudojamas kartu su ženklais „%“, „_“ ar „?“.
Pavyzdys: ieškant „$live“, rezultatas yra „Liver" ir „living" ar „live".

Ženklas „?“ – tik paieškoje anglų kalba

Ženklas „?“ randa visus su ieškomu žodžiu panašius žodžius. Šis ženklas rašomas tik žodžio pradžioje ir nenaudojamas kartu su ženklais „%“ ar „$“.
Pavyzdys: ieškant „?packs", rezultatas yra „backs", „parkas", „parks" ir „padlocks" ar „packs".

grįžti į pradžią

Ieškoti šalies/šalių grupės

 

Paieškos kriterijai

Šalies ISO kodas - tai dviraidis šalies kodas, kurį suteikia Tarptautinė standartų organizacija (ISO) (pavyzdžiui, Lietuvos kodas yra LT).
Šalies pavadinimas - paieška gali būti atliekama ir pagal šalies pavadinimo fragmentą.
Šalių grupės kodas - tai šalių grupės, kuriai priklauso dvi ar daugiau šalys, kodas. Paieška gali būti atliekama ir pagal šalių grupės pavadinimo santrumpą (pavyzdžiui, „WTO“, „EEA“). Paieškos rezultato lange pateikiama informacija apie šalies ISO kodą, šalies pavadinimą, visų šalių grupių, kurioms priklauso šalis, kodus arba pavadinimų santrumpas, ieškomos šalies geografinės nomenklatūros kodą.

Pastaba: Suvedus perteklinę informaciją, sistema vykdo paiešką pagal pirmą užpildytą lauką.

grįžti į pradžią

Ieškoti dokumentų/Dokumentų sąrašas

Naršyklė suteikia galimybę rasti norimą dokumentą pagal šiuos paieškos kriterijus:

 • Dokumento tipas;
 • Dokumento numeris;
 • Dokumento pavadinimas/aprašymas.

Neįvedus nė vieno kriterijaus, pateikiamas visas dokumentų sąrašas. Įvedus dokumento tipo reikšmę, pateikiami konkretaus tipo visi modeliavimo datą galiojantys dokumentai. Įvedus dokumento tipo ir numerio reikšmes, pateikiamas konkretus dokumentas.
Norint vykdyti paiešką pagal dokumento pavadinimą, dokumento tipo ir dokumento numerio laukai nepildomi.

Paieškos rezultato lange pateikiama tokia informacija:

 • Modeliavimo data – data, nustatoma pradiniame puslapyje;
 • Dokumentas – dokumento kodas su aktyvia nuoroda;
 • Pavadinimas/Aprašymas – dokumento pavadinimas/aprašymas.


Pasirinkus dokumento kodą su aktyvia nuoroda, atidaromas naujas langas „Dokumentas", kuriame pateikiama ši informacija:

 • Dokumentas – dokumento kodas;
 • Aprašymai – su dokumentu susijusi informacija;
 • Priedai – dokumento formos atvaizdas.

Jei informacijos apie dokumentą nėra arba ji viešai neskelbiama, pateikiamas pranešimas „Informacijos nėra“. Apie Lietuvos muitinėje nenaudojamus dokumentus informuojama pranešimu „Šiuo metu Lietuvos muitinėje nenaudojamas dokumentas“. Pasirinkus dokumento kodą, prasidedanti raide „Y“, pateikiamas pranešimas „Virtualus dokumentas“.

grįžti į pradžią

Peržiūrėti matavimo vienetus

Ši nuoroda suteikia galimybę gauti informaciją apie LITAR integruotus matavimo vienetus (kartu su jų patikslintojais) bei apie matavimo vienetų/jų patikslintojų pavadinimus.

Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

Importo procedūros atveju Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo langas suteikia galimybę apskaičiuoti prekei, kurios kodas įvestas, taikomus importo muitus ir kitus mokesčius. Taip pat pateikiama informacija apie šiai prekei nustatytus ir LITAR sistemoje integruotus draudimus bei apribojimus. Eksporto procedūros atveju pateikiama informacija tik apie LITAR sistemoje integruotus draudimus bei apribojimus.
Lange „Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pateikiami laukai atitinka muitinės deklaracijos – bendrojo administracinio dokumento (BAD) langelius, o Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (MDAS) – atitinkamus laukus ekrane. Laužtiniuose skliausteliuose „[ ]” nurodytas BAD langelio/lauko ekrane MDAS numeris. Langelių pildymą reglamentuoja BAD pildymo instrukcija ir MDAS Verslininko sąsajos specifikacija (paskelbta Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu https://www.lrmuitine.lt/web/guest/596).

Privalomi pildyti laukai pažymėti simboliu „*“. Duomenų įvedimui turi būti naudojamos tik didžiosios raidės.

Deklaracijos priėmimo muitinėje/einamoji data

Deklaracijos priėmimo muitinėje/einamoji data nustatoma Pradiniame puslapyje, lauke „Modeliavimo data“. Deklaracijos patikra/mokesčių apskaičiavimas paprastai atliekami pagal deklaracijos priėmimo muitinėje/einamąją datą, išskyrus tuos atvejus, kai deklaracijos patikrai/mokesčių apskaičiavimui naudojama skolos muitinei atsiradimo data.

Skolos muitinei atsiradimo data

Deklaracijos patikrai/mokesčių apskaičiavimui skolos muitinei atsiradimo data naudojama šiais atvejais:

 • kai užbaigiamos supaprastintos procedūros (šie atvejai identifikuojami lauke „Deklaracijos tipas“ nurodant reikšmes „X“, „Y“ ar „Z“);
 • kai išleidžiamos į laisvą apyvartą laikinai įvežtos/laikinai įvežtos perdirbti prekės;
 • kai deklaracija pateikiama vietoje pripažintos negaliojančia (lauke „Dokumentai [44]“ nurodomas dokumento kodas „9L0Z“);
 • kai pateikiama retrospektyvi eksporto deklaracija (lauke „Specialiosios pastabos [44]“ nurodomas kodas „9D23“).

Su lauko „Skolos muitinei atsiradimo data“ pildymu susijusi informacija skelbiama Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje (adresu https://www.lrmuitine.lt/web/guest596):

 • Muitinės procedūrų ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų, pagal kuriuos nustatomos deklaracijos patikros bei mokesčių apskaičiavimo datos, sąrašas;
 • Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus atitinkančios mokesčių skaičiavimo taisyklės.Deklaracijos tipas

Iš sąrašo pasirenkamas atitinkamas deklaracijos tipas:

 • „A“ – Įprastinė deklaracija (įprastinė procedūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Kodeksas) 162 straipsnį).
 • „B arba C“ – Supaprastina deklaracija (supaprastinta procedūra pagal Kodekso 166 straipsnį).
 • „D“ – Pateikiant įprastinę deklaraciją (žymimą A kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.
 • „E arba F“ – Pateikiant supaprastintą deklaraciją (žymimą B arba C kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.
 • „X arba Y“ – Papildoma deklaracija, kai taikoma supaprastinta procedūra, žymima B arba C ir E arba F kodais.
 • „Z “ – Papildoma deklaracija, kai taikoma supaprastinta procedūra pagal Kodekso 166 ir 182 straipsnius.
 • „X“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (deklaracijos, kurioje nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūros) taikymo atveju);
 • „Y“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (supaprastinto deklaravimo procedūros) taikymo atveju);
 • „Z“, jeigu pateikiama papildoma deklaracija (supaprastintų procedūrų (procedūros, įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje) taikymo atveju);

D ir F kodai gali būti naudojami tik taikant Kodekso 171 straipsnyje nustatytą procedūrą, jei deklaracija pateikiama anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes..
Nepasirinkus jokio deklaracijos tipo laikoma, kad deklaracijos tipas yra „A“.

Prekės kodas [33]*

Įvedamas 10-ties ženklų TARIC nomenklatūros kodas.
Jeigu į lauką „Prekės kodas“ įvedamas neteisingas/neegzistuojantis kodas, LITAR naršyklė pateikia klaidos pranešimą, kad įvesto prekės kodo nėra duomenų bazėje arba prekės deklaravimo data nesutampa su prekės kodo galiojimo laikotarpiu. Tuomet reikėtų pasirinkti nuorodą „Naršyti tarifą“ ir susirasti tinkamą kodą arba grįžti į langą „Pradinis puslapis“ ir pakeisti parametrą „Modeliavimo data“.

Papildomi kodai [33]

Įvedami keturženkliai papildomi kodai iš TARIC nomenklatūros ir/arba, jeigu reikia, nacionaliniai papildomi kodai. Papildomų kodų įvedimo eiliškumas nedaro įtakos skaičiavimams.

Masė bruto (kg) [35]

Įvedama prekių masė bruto kilogramais. Maksimalus lauko ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“).

Masė neto (kg) [38]*

Įvedama prekių masė neto kilogramais. Maksimalus lauko ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“).

Procedūra [37]*

Pirmojoje skiltyje įvedamas (pasirenkant iš sąrašo) keturženklis procedūros kodas iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/341) 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ pirmos skilties, antrojoje skiltyje „Nacionalinis muitinės procedūros požymis“ – jei reikalinga, įvedamas (pasirenkant iš sąrašo) nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas (nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai patvirtinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“), trečioje ir ketvirtoje skiltyse „Triženkliai procedūrų kodai iš Reglamento (ES) 2016/341) 9 priedo D1 priedėlio II antraštinės dalies 37 langelio „Procedūra“ antros skilties.

Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje adresu https://www.lrmuitine.lt/web/guest/596 dalyje „Deklaracijos 37 langelis“ skelbiami toliau nurodyti muitinės deklaracijų 37 langelio pildymui reikalingi duomenys:

 • Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“;
 • Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus atitinkančios mokesčių skaičiavimo taisyklės;
 • Rekomenduotina keturženklių muitinės procedūrų ir triženklių procedūrų kodų (procedūrų požymių) sąryšio lentelė;
 • Muitinės procedūrų ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų, pagal kuriuos nustatomos deklaracijos patikros bei mokesčių apskaičiavimo datos, sąrašas;Preferencija [36]*

Iš sąrašo pasirenkamas tinkamas preferencijos kodas. Nepasirinkus preferencijos kodo importo atveju, laikoma, kad preferencijos kodas yra „100“. Eksporto atveju preferencijos kodas nenurodomas.
Muitinės deklaracijų pildymui naudojamų preferencijų kodų sąrašas skelbiamas Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje adresu https://www.lrmuitine.lt/web/guest/596. Šiuo adresu taip pat skelbiama Preferencijų kodų ir preferencinės kilmės bei prekių statuso dokumentų sąryšio lentelė.

Kvota [39]

Įvedamas 6 skaitmenų kvotos numeris.

Muitinė vertė *

Pirmojoje skiltyje įvedama prekių muitinė vertė. Maksimalus skilties ilgis –18 skaitmenų (įskaitant simbolį „.“). Antrojoje skiltyje iš sąrašo pasirenkamas valiutos, kuria išreikšta prekių muitinė vertė, kodas (litai arba eurai).
Pasirinkta valiuta naudojama muitų ir mokesčių apskaičiavimui atlikti bei skaičiavimo rezultatams pateikti.

PVM pagrindo patikslinimas

Į šį lauką įvedama suma, kuri, apskaičiuojant PVM, pridedama prie prekių muitinės vertės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatomis, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis Sąjungos muitinės kodeksu ir jo taikymą reglamentuojančiais teisės aktais (o Europos Sąjungos prekių, kurių įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją laikomas importu, atveju – prie prekių vertės, nustatytos pagal Sąjungos muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas dėl prekių muitinės vertės nustatymo), papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):
1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungoje ar ne Lietuvos Respublikoje nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat Europos Sąjungoje už šias prekes nustatytus importo muitus, Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);
2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) bei draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;
3) šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

 

Kompensacinių palūkanų norma

Šis laukas gali būti naudojamas taisant muitinės deklaracijas, kuriose deklaruotoms prekėms iki 2016 m. balandžio 30 d. turėjo būti skaičiuojamos kompensacinės palūkanos. Atvejai, kai prekės, kurioms iki 2016 m. balandžio 30 d. buvo įforminta laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, arba iš tokių prekių gauti perdirbtieji produktai išleidžiami į laisvą apyvartą nuo 2016 m. gegužės 1 d. ir turi būti mokamos kompensacinės palūkanos, skaičiuojamos iki 2016 m. balandžio 30 d., apdorojami rankiniu būdu, nurodant nacionalinį muitinės procedūros požymio kodą „0S9“.

Kilmės šalis [34]/Šalis gavėja [17]*

Iš sąrašo pasirenkamas prekių kilmės šalies kodas (importo atveju) arba šalies gavėjos kodas (eksporto atveju).

Papildomi mato vienetai [31/41]:

Bloko apačioje esantis ženklas „+” skirtas duomenų įvedimui į Papildomų mato vienetų sąrašą, ženklas „-” – pažymėtų įrašų (pažymima dešinėje pusėje esančiame laukelyje) pašalinimui iš sąrašo. Vienu metu galima pažymėti ir pašalinti vieną arba keletą įrašų.
Spragtelėjus ženklą „+”, atsidaro laukai papildomo matavimo vieneto kodo (laukas „Matavimo vienetas*”) bei prekių kiekio (laukas „Kiekis*”), išreikšto šiuo matavimo vienetu, įvedimui.
Matavimo vieneto kodas pasirenkamas iš sąrašo. Matavimo vieneto kodas gali būti pateiktas kartu su matavimo vieneto patikslintoju (pirmieji trys ženklai – matavimo vieneto kodas, ketvirtasis ženklas – matavimo vieneto patikslintojo kodas). Maksimalus lauko „Kiekis“ ilgis – 16 skaitmenų (įskaitant simbolį „.”).
Papildomi mato vienetai gali būti įvedami bet kokia eilės tvarka.

Dokumentai [44]

Bloko apačioje esantis ženklas „+” skirtas duomenų įvedimui į Dokumentų sąrašą, ženklas „-” – pažymėtų įrašų (pažymima dešinėje pusėje esančiame laukelyje) pašalinimui iš sąrašo. Vienu metu galima pažymėti ir pašalinti vieną arba keletą įrašų.
Spragtelėjus ženklą „+”, atsidaro laukas „Kodas*”, kuriame įvedamas keturženklis dokumento kodas. Dokumentų kodus galite rasti grįžę į pradinį langą dalyje „Ieškoti dokumentų/dokumentų sąrašas“. Norint sužinoti, kokius dokumentus reikia nurodyti, reikia grįžti į pradinio lango dalį „Naršyti tarifą“ ir rasti prekei integruotus dokumentus.
Dokumentų kodai gali būti įvedami bet kokia eilės tvarka.

Specialiosios pastabos [44]

Kai pateikiama retrospektyvi eksporto deklaracija, šiame lauke turi būti nurodomas kodas „9D23“. Duomenys šiame lauke įvedami taip pat, kaip ir lauke „Dokumentai [44]”.
Užpildžius visus reikiamus laukus, spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti".
Jeigu nors vienas iš privalomų užpildyti laukų nebus užpildytas arba bus užpildytas techniškai nekorektiškai, sistema praneš apie klaidą. Laukas, kurį reikia koreguoti arba užpildyti, pažymimas ženklu „!". Spragtelėjus šį ženklą pateikiama informacija apie reikalaujamą duomenų formatą arba pateikiamas pranešimas „Būtina įvesti šį lauką“.

Skaičiavimo rezultato lange pateikiama tokia informacija:

 • Prekė (pateikiama skaičiavimui naudota informacija: modeliavimo data, prekės kodas, aprašymas, šalies kodas bei pavadinimas);
 • Informacija (pateikiama informacija apie pastabas, draudimus, apribojimus, sąlygas, pranešimai apie klaidas ir kt.);
 • Mokesčių apskaičiavimas [47] (pateikiamas apibendrintas mokesčių apskaičiavimas. Eilutės, kuriose nurodytas mokesčio tipo kodas („Mokesčio tipas”), „Mokesčio pagrindas”, „Norma”, „Suma” skirtos BAD 47 langelio pildymui. Dalyje „Priemonės tipas” nurodomas LITAR duomenų bazėje esantis priemonės tipas;
 • Iš viso (pateikiama bendra apskaičiuotų mokesčių suma).

Jeigu prekėms netaikomi draudimai, apribojimai, nėra informacijos, kuri turi būti pateikta vartotojui, o muitai ir mokesčiai skaičiuojami rankiniu būdu (naudojamas atitinkamas nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas kodas ar triženklis procedūros kodas) arba netaikomi muitų ir mokesčių tarifai (eksporto atveju), dalyje „Informacija” pateikiamas pranešimas „Draudimų, apribojimų nėra”.

grįžti į pradžią

 

Tranzito garantijos apskaičiavimo modeliavimas

Skaičiuoklė skirta apskaičiuoti galimą didžiausią taikomų muitų ir nacionalinių mokesčių sumą pagal 4-ių arba 6-ių skaitmenų ilgio prekės kodą, įvedus minimalų duomenų kiekį: 4-ių ar 6-ių skaitmenų prekės kodą (rekomenduojama nurodyti 6-ių skaitmenų prekės kodą), prekių neto masę, prekių vertę, kilmės šalį; esant poreikiui, turi būti įvedamas papildomu matavimo vienetu išreikštas prekių kiekis ir nacionalinis papildomas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodas.

Duomenų įvedimo metu naudotojui nereikia nurodyti procedūros kodo, nacionalinio muitinės procedūros požymio kodo ar triženklio procedūros kodo bei preferencijos kodų, kuriuos būtų reikalinga nurodyti naudojantis MAPS-web: sistema automatiškai parenka procedūros kodą „4000“, preferencijos kodą „100“ ir nacionalinio muitinės procedūros požymio kodo reikšmę „Nenurodytas joks nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas (000); skaičiavimui pasirenkami tarifinio reguliavimo priemonių tipai iš serijų „C“, „S“, „D“, „J“, „Q“, „P“.

Naudotojui taip pat nereikia nurodyti TARIC papildomo prekės kodo: jeigu muitų apskaičiavimui reikalingas „7***“ (Meursing) papildomas kodas, automatiškai imama reikšmė „7827“ (didžiausius tarifus atitinkantis Meursing kodas); antidempingo  papildomiems kodams (8***, A***, B***, C***) automatiškai imama reikšmė „*999“/„8900“; farmacinėms medžiagoms automatiškai imama reikšmė „2501“ (ne nulinį tarifą atitinkantis papildomas kodas); grūdams automatiškai imama reikšmė „2550“ (didžiausią tarifą  atitinkantis papildomas kodas).

grįžti į pradžią

 

Smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavimas/Mažos vertės siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

 Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo priemonės „Smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ ir „Mažos vertės siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“  suteikia galimybę  būsimiems pašto arba smulkiomis siuntomis siunčiamų prekių gavėjams savarankiškai susimodeliuoti  prekėms, gaunamoms smulkiose ar pašto siuntose (asmens gaunamose prekių siuntose, kurias sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų) ar prekėms, gaunamoms mažos vertės siuntose (kuriose atsiunčiamų prekių tikroji vertė neviršija 150 eurų) muitinės deklaracijų (H6 arba H7) fragmentus ir sužinoti mokėtinų mokesčių sumas.

Duomenų įvedimo formų laukų pildymas:

 • Mokesčių modeliavimo data – laukas užpildomas automatiškai, lauke atvaizduojama LITAR-web portalo pradiniame lange parinkta modeliavimo data.
 • Siuntoje yra tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, kvepalų ar tualetinio vandens – privalomas laukas, galimos reikšmės „Taip“/„Ne“.
 • Bendra siuntoje esančių prekių vertė (Eur) – privalomas laukas, nurodoma bendra siuntoje esančių prekių vertė eurais.
 • Prekės kodas – privalomas laukas. Prekės kodo įvedimo būdai: „iMDAS portalo prekių sąrašas“ (kodas parenkamas iš iMDAS portalo prekių sąrašo; naudotojui pasirinkus tam tikrą kategoriją, atveriamos į pasirinktą kategoriją patenkančios grupės, atitinkamai galimomis reikšmėmis užpildomi „Pogrupis“ ir „Prekė“ sąrašai) ar „Nomenklatūros medis“ (prekės kodas įvedamas ranka, kaip pagalbinė priemonė pateikiama nuoroda į LITAR-web portalo puslapį „Importo nomenklatūros medis“; smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime  įvedamas 8-ių arba 10 skaitmenų prekės kodas, mažos vertės siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime  įvedamas  6-ių  skaitmenų prekės kodas).
 • Prekės svoris (kg) – privalomas laukas, nurodomas prekės grynasis svoris, išreikštas kilogramais.
 • Prekės vertė (Eur) – privalomas laukas, nurodoma prekės vertė, išreikšta eurais.
 • Prekei tenkančios siuntimo išlaidos (Eur)/Prekės transportavimo išlaidos (Eur) – neprivalomas laukas, nurodomos prekės siuntimo/transportavimo išlaidos, išreikštos eurais.
 • Šalis siuntėja – privalomas laukas, naudojamas tik smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime; pasirinkimui pateikiamas valstybių sąrašas.
 • Nacionalinis papildomos procedūros kodas – neprivalomas laukas,  naudojamas tik smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime; pasirinkimui pateikiamas galimų nacionalinių muitinės procedūros požymių sąrašas.
 • Sąjungos papildomos procedūros kodas (įvedimui skirti du laukai) – pasirinkimui pateikiamas galimų triženklių procedūrų kodų sąrašas. Laukas privalomas mažos vertės siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime, neprivalomas  – smulkių ar pašto siuntų mokesčių apskaičiavimo modeliavime.
 • Matavimo vienetai – neprivalomas laukas, bloko apačioje esantis ženklas „+” skirtas duomenų įvedimui į Matavimo vienetų sąrašą, ženklas  „-” – pažymėtų įrašų (pažymima dešinėje pusėje esančiame laukelyje) pašalinimui iš sąrašo. Vienu metu galima pažymėti ir pašalinti vieną arba keletą įrašų. Spragtelėjus ženklą „+”, atsidaro laukai papildomo matavimo vieneto kodo (laukas „Matavimo vienetas”) bei prekių kiekio (laukas „Kiekis”), išreikšto šiuo matavimo vienetu, įvedimui. Matavimo vieneto kodas pasirenkamas iš sąrašo. Matavimo vieneto kodas gali būti pateiktas kartu su matavimo vieneto patikslintoju (pirmieji trys ženklai – matavimo vieneto kodas, ketvirtasis ženklas – matavimo vieneto patikslintojo kodas).

Naudotojas inicijuoja skaičiavimo procedūrą, spausdamas mygtuką „Patvirtinti“. Naudotojui pateikiamas skaičiavimo rezultatas arba klaidos pranešimas, aprašantis užklausos atmetimo priežastį.

grįžti į pradžią

 

Žiniatinklio paslaugos

Mokesčių apskaičiavimo žiniatinklio paslauga

Verslo informacinėms sistemoms įdiegta galimybė komunikuoti su Mokesčių apskaičiavimo ir patikros moduliu (MAPS) – automatizuotai pateikti deklaruojamų prekių duomenis ir gauti atsakymą (informaciją apie prekėms nustatytus draudimus bei apribojimus ir/arba apskaičiuotus mokesčius).
Išoriniai naudotojai savo informacinėse sistemose pagal pateikiamą MAPS žiniatinklio paslaugos specifikaciją turi susikurti žiniatinklio paslaugą, kuri gebėtų komunikuoti su MAPS – reikiamu formatu suformuoti duomenis ir juos pateikti MAPS bei sugebėti priimti atsakymą (informaciją apie prekėms nustatytus draudimus bei apribojimus ir/arba apskaičiuotus mokesčius).

Tranzito garantijos apskaičiavimo žiniatinklio paslauga

Verslo informacinėms sistemoms taip pat  įdiegta galimybė apskaičiuoti maksimalų garantijos dydį pagal 4-ių ar 6-ių skaitmenų prekės kodą, kai yra pateikiamas ribotas duomenų apie įvežamą prekę kiekis: 4-ių ar 6-ių skaitmenų prekės kodas (rekomenduojama nurodyti 6-ių skaitmenų prekės kodą), prekių neto masė, prekių vertė, kilmės šalis; esant poreikiui, turi būti įvedamas papildomu matavimo vienetu išreikštas prekių kiekis ir nacionalinis papildomas prekės kodas.
Išoriniai naudotojai savo informacinėse sistemose pagal pateikiamą Tranzito garantijų apskaičiavimo skaičiuoklės instrukciją išorės naudotojų sistemoms turi susikurti žiniatinklio paslaugą, kuri gebėtų komunikuoti su Tranzito garantijų apskaičiavimo skaičiuokle – reikiamu formatu suformuoti duomenis ir sugebėti priimti atsakymą (informaciją apie prekės kodą, kuriam apskaičiuotas didžiausias muitas ir mokesčių suma, apskaičiuotas atskirų mokesčių sumas bei didžiausią mokesčių sumą).

grįžti į pradžią

 

Naršyti kvotą

Kvotų paieška duomenų bazėje vykdoma, nurodant:

 • Kvotos numerį;
 • Kilmės šalį.

Kvotos numeris – tai 6 skaitmenų kodas, apibrėžiantis kvotą, kurį nustato DG TAXUD.
Kilmės šalis - šalies (geografinės srities) ISO kodas ir šalies pavadinimas.

Iš paieškos kriterijų pasirinkus tik kriterijų „Kilmės šalis“, lange „Kvotų sąrašas“ bus atrinktos tik tos kvotos, kurios gali būti taikomos pasirinktos kilmės šalies prekėms.
Pasirinkus mygtuką „Kvotų sąrašas“, atliekama kvotų paieška pagal įvestus/ pasirinktus paieškos kriterijus.
Lange „Kvotų sąrašas“ pateikiami paieškos rezultatai. Informacijos apie kvotas atvaizdavimui naudojamas puslapiavimas. Viename puslapyje vienu metu gali būti atvaizduojama ne daugiau nei 20 kvotų.
Lango „Kvotų sąrašas“ viršutinėje dalyje pateikiama informacija apie paieškoje atrinktų kvotų skaičių. Kvotų naršymo patogumui galima naudotis galimybe pereiti į „Kitą“ ar „Ankstesnį“ kvotų sąrašo puslapį arba tiesiogiai į norimą kvotų sąrašo puslapio numerį.
Jei vykdant paiešką buvo pasirinkti/ įvesti paieškos kriterijai, jų reikšmės bus atvaizduojamos viršutinėje „Kvotų sąrašo“ dalyje.

Lange „Kvotų sąrašas“ apie kiekvieną kvotą pateikiama tokia informacija:

 • Eil. Nr. – Įrašo eilės numeris;
 • Kvotos numeris – 6 skaitmenų kvotos numeris;
 • Kilmės šalis – kilmės šalies arba šalių grupės, kuriai priklauso kilmės šalis, kodas;
 • Pradžios data – data, nuo kurios kvota įsigalioja ir gali būti taikoma;
 • Pabaigos data - data, iki kurios kvota galioja;
 • Pradinis kiekis – pradinis kvotos kiekis;
 • Balansas – einamasis kvotos kiekis (kai kvota pilnai išnaudojama, balansas lygus 0);
 • Kritinis statusas – galimos reikšmės: Taip arba Ne. Reikšmė Taip nurodo, kad kvota yra kritinio statuso ir, norint gauti kvotą, būtina pateikti papildomą garantiją. Reikšmė Ne nurodo, kad kvota yra nekritinio statuso ir jos gavimui papildoma garantija nereikalinga;
 • Detalės - nuoroda į langą, kuriame yra pateikiama detalesnė informacija apie kvotą.

Pasirinkus nuorodą „Detalės“, pateikiama informacija apie pasirinktą kvotą.

Lange „Būsena dd/mm/yyyy hh:mm“ (paskutinio kvotų skirstymo data ir laikas) atvaizduojama einamajai datai aktuali detali kvotos informacija:

 • Kvotos numeris – 6 skaitmenų kvotos numeris;
 • Kilmės šalis – kilmės šalies arba šalių grupės, kuriai priklauso kilmės šalis, kodas;
 • Pradžios data – data, nuo kurios kvota įsigalioja ir gali būti taikoma;
 • Pabaigos data - data, iki kurios kvota galioja;
 • Pradinis kiekis – pradinis kvotos kiekis;
 • Balansas – einamasis kvotos kiekis;
 • Išnaudojimo data – data, kai kvotos kiekis buvo išnaudotas;
 • Kvota blokuota iki – data iki kurios kvota yra blokuota;
 • Kvotos sustabdymo laikotarpis - periodas, kai kvota suspenduota;
 • Kritinė data – data, kai kvota tampa kritine. Tuščias langelis nurodo, kad kvota yra nekritinio statuso ir jos gavimui papildoma garantija nereikalinga;
 • Importuotas kiekis - išnaudotas kvotos kiekis;
 • Paskutinio importo data paskirstyme – data, kada buvo įforminta paskutinė muitinės deklaracija, kuriai buvo paskirta pasirinkta kvota;
 • Susijusios subkvotos – su pasirinkta pagrindine kvota susijusių subkvotų sąrašas;
 • Susiję nomenklatūros kodai – prekių, kurioms gali būti taikoma kvota, TARIC kodai;
 • Teisės akto Nr. – teisės akto, kuriuo buvo nustatyta kvota, numeris.

Pasirinkus teises akto numerį, atidaromas naujas langas „Teisės aktai/ sprendimai“, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą teisės aktą:

 • Teisės akto Nr.;
 • Teisės akto tipas;
 • Pradžios data –Teisės akto galiojimo pradžios data;
 • Pabaigos data – Teisės akto galiojimo pabaigos data;
 • Publikavimo data – Teisės akto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data;
 • Leidinio Nr. – Oficialaus leidinio, kuriame buvo paskelbtas teisės aktas, numeris;
 • Leidinio psl. – Oficialaus leidinio, kuriame buvo paskelbtas teisės aktas. puslapis.

Pasirinkus konkretaus TARIC nomenklatūros kodo nuorodą, patenkama į LITAR langą „ Nomenklatūros medis“, kuriame pateikiama su atitinkamu kodu susijusių nomenklatūrinių kodų, kurie galioja pasirinktai modeliavimo datai, medžio dalis.


grįžti į pradžią