Pastaba CD303

Nuo muitų atleidžiama arba muitai sumažinami atsižvelgiant į konkretų prašymą, kurį deklarantas nurodo bendrojo administracinio dokumento (BAD) 44 langelyje "Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai"