Pastaba TN084

Prie produktų siuntų, išsiųstų iš Japonijos, pridedama deklaracija, nurodyta Komisijos įgyvendinimo Reglamente (ES) Nr 1371/2011 (OL L 341). Išskyrus produktus, kurie išvežti iš Japonijos prieš 2011 m. kovo 28 d.