Sertifikato/licencijos/dokumento pateikimas  ( Y021)   Prašymas suteikti EEE lengvatinį režimą Taikomas nurodytas muitas
Sertifikato/licencijos/dokumento pateikimas - sąlygos neįvykdytos Priemonė netaikoma