Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas

Deklaracijos priėmimo muitinėje/einamoji data: 

Procedūra [37]:*
Nacionalinis muitinės procedūros požymis:
Triženkliai procedūrų kodai iš Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2016/341 9 priedo D1 priedėlio:
Preferencija [36]:
Kvota [39]:

Eksporto šalies kodas:
Kilmės šalis [34] /Šalis gavėja [17]:*
Papildomi mato vienetai [31/41]:
Kiekis:*
Mato vienetas:*

Dokumentai [44]:
Kodas:*

Specialiosios pastabos [44]:
Kodas:*