Importo nomenklatūros medis

Modeliavimo data:  2011/11/18

Skyrius   IGyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai
Skyrius   IIAugaliniai produktai
Skyrius   IIIGyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas
Skyrius   IVParuošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai
Skyrius   VMineraliniai produktai
Skyrius   VIChemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija
Skyrius   VIIPlastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai
Skyrius   VIIIŽalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)
Skyrius   IXMediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai
Skyrius   XMedienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų gaminiai
Skyrius   XITekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai
Skyrius   XIIAvalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų
Skyrius   XIIIDirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai
Skyrius   XIVGamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
Skyrius   XVNetaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai
Skyrius   XVIMašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys bei reikmenys
Skyrius   XVIIAntžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga
Skyrius   XVIIIOptikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys
   Skirsnis  90

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

       9001

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 8544 pozicijoje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

       9002

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

       9003

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai bei jų dalys

       9004

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai

       9005

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus

       9006

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, klasifikuojamas 8539 pozicijoje

       9007

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių

       9008

Vaizdo projektoriai, išskyrus kino projektorius; fotografijos (bet ne kinematografijos) didintuvai ir mažintuvai

       9010

Fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; negatoskopai, projekcijos ekranai

       9011

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus

       9012

Mikroskopai, išskyrus optinius mikroskopus; difrakcijos aparatai

       9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus gaminius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai aparatai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

       9014

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

       9015

Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai

       9016

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių

       9017

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

       9018

Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti

      

- Elektriniai diagnostikos aparatai (įskaitant funkcinių diagnostinių tyrimų arba fiziologinių parametrų tikrinimo aparatus)

       - - 9018 11

- - Elektrokardiografai

       - - 9018 12

- - Ultragarsiniai tyrimo aparatai

       - - 9018 13

- - Magnetinio rezonanso introskopijos aparatai

       - - 9018 14

- - Scintigrafijos aparatai

       - - 9018 19

- - Kiti

       - 9018 20

- Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai

      

- Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs įrankiai

       - - 9018 31

- - Švirkštai, su adatomis arba be adatų

       - - 9018 32

- - Cilindrinės metalinės adatos ir adatos, naudojamos žaizdoms siūti

       - - 9018 39

- - Kiti

      

- Kiti instrumentai ir aparatai, naudojami stomatologijoje

       - - 9018 41

- - Gręžtuvai, kombinuoti arba nekombinuoti su kita prie to paties pagrindo pritvirtinta stomatologijos įranga

       - - 9018 49

- - Kiti

       - 9018 50

- Kiti oftalmologijos instrumentai ir aparatai

       - 9018 90

- Kiti prietaisai ir aparatai

       - - 9018 90 10

- - Prietaisai ir aparatai kraujospūdžiui matuoti

       - - 9018 90 20

- - Endoskopai

       - - 9018 90 30

- - Hemodializės įranga (dirbtiniai inkstai, inkstų mašinos ir dializatoriai)

       - - 9018 90 40

- - Diatermijos aparatai

       - - 9018 90 50

- - Transfuzijos aparatai

       - - 9018 90 60

- - Anestezijos aparatai ir prietaisai

       - - 9018 90 75

- - Aparatai nervams stimuliuoti

       - - 9018 90 84

- - Kiti

       9019

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

       9020

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

       9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti

       9022

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus, rentgeno vamzdelius ir kitus rentgeno spinduliuotės generatorius, valdymo pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo procedūrų stalus, krėslus ir panašią įrangą

       9023

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams

       9024

Mašinos ir prietaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, stiprumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti

       9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

       9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautmačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijoje

       9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

       9028

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

       9029

Sukimosi dažnio tachometrai, gaminių skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijoje; stroboskopai

       9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

       9031

Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

       9032

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

       9033

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)

   Skirsnis  91

LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS

   Skirsnis  92

MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS

Skyrius   XIXGinklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XXĮvairūs pramonės dirbiniai
Skyrius   XXIMeno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
grįžti į pradžią