Importo nomenklatūros medis

Modeliavimo data:  2012/01/03

Skyrius   IGyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai
Skyrius   IIAugaliniai produktai
Skyrius   IIIGyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas
Skyrius   IVParuošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai
Skyrius   VMineraliniai produktai
Skyrius   VIChemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija
Skyrius   VIIPlastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai
Skyrius   VIIIŽalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)
Skyrius   IXMediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai
Skyrius   XMedienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų gaminiai
Skyrius   XITekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai
Skyrius   XIIAvalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų
Skyrius   XIIIDirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai
Skyrius   XIVGamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
Skyrius   XVNetaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai
Skyrius   XVIMašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys
Skyrius   XVIIAntžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga
Skyrius   XVIIIOptikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XIXGinklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XXĮvairūs pramonės dirbiniai
Skyrius   XXIMeno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
   Skirsnis  97

MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI

   Skirsnis  98

SUKOMPLEKTUOTOS PRAMONĖS ĮMONĖS

   Skirsnis  99

SPECIALIEJI KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATUROS KODAI

      

Tam tikros prekės, nurodytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 (importas ir eksportas)

       - 9905

- Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių fizinių asmenų asmeninis turtas

  Pastaba NC032
       - 9919

- Toliau nurodytos prekės, išskyrus pirmiau minėtąsias:
Kraitis ir namų apyvokos daiktai, kurie priklauso asmeniui, keičiančiam įprastinę gyvenamąją vietą dėl santuokos; paveldėtas asmeninis turtas
– Mokykliniai drabužiai, mokymo priemonės ir susiję buičiai reikalingi daiktai
– Karstai su mirusiųjų palaikais, laidojimo urnos su mirusiųjų pelenais ir dekoratyviniai laidojimo puošiniai
– Prekės, skirtos labdaros ar filantropinėms organizacijoms, ir prekės, skirtos nelaimių aukoms

  Pastaba NC032
       9930

Į laivus ir orlaivius tiekiamos prekės

       9931

Priekrantės įrenginių įguloms tiekiamos prekės arba variklių, mašinų ir kitos priekrantės įrenginių įrangos veikimui užtikrinti skirtos prekės

       9950

Kodas, naudojamas tik atskiriems prekybos prekėmis tarp valstybių narių sandoriams, kurių vertė mažesnė negu 200 EUR, ir kai kuriais atvejais pranešant apie liekamuosius produktus

grįžti į pradžią