Importo nomenklatūros medis

Modeliavimo data:  2021/11/22

Preliminariosios nuostatos
Reglamentų sąrašas
Skyrius   IGyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktaiPastabos
Skyrius   IIAugaliniai produktaiPastabos
Skyrius   IIIGyvūniniai, augaliniai arba mikroorganizmų riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas
Skyrius   IVParuošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra nikotino, skirti įkvėpti jų nedeginant; kiti produktai, kurių sudėtyje yra nikotino, skirti tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmąPastabos
Skyrius   VMineraliniai produktai
Skyrius   VIChemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijaPastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   VIIPlastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiaiPastabos
Skyrius   VIIIŽalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)
Skyrius   IXMediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai
Skyrius   XMedienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų gaminiai
Skyrius   XITekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniaiPastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   XIIAvalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų
Skyrius   XIIIDirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai
Skyrius   XIVGamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
Skyrius   XVNetaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiaiPastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   XVIMašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenysPastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   XVIIAntžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įrangaPastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   XVIIIOptikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys
   Skirsnis  90

OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, TIKRINIMO, TIKSLIEJI, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS

Pastabos
KN Paaiškinimai
       9001

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus priskiriamus 8544 pozicijai; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

  Pastaba TN701
       9002

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

  Pastaba TN701
       9003

Regėjimo korekcijos akinių, apsauginių (arba tamsių) akinių arba panašūs rėmeliai ir aptaisai bei jų dalys

  Pastaba TN701
       9004

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai

  Pastaba TN701
       9005

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; kiti astronomijos prietaisai ir jų tvirtinimo įtaisai, išskyrus radioastronomijos prietaisus

  Pastaba TN701
       9006

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, priskiriamas 8539 pozicijai

  Pastaba TN701
       9007

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be jų

  Pastaba TN701
       9008

Vaizdo projektoriai, išskyrus kino projektorius; fotografijos (bet ne kinematografijos) didintuvai ir mažintuvai

  Pastaba TN701
       9010

Fotolaboratorijų (įskaitant kino laboratorijas) aparatai ir įranga, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; negatoskopai, projekcijos ekranai

  Pastaba TN701
       9011

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus

  Pastaba TN701
       9012

Mikroskopai, išskyrus optinius mikroskopus; difrakcijos aparatai

  Pastaba TN701
       9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus gaminius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai aparatai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9014

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9015

Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9016

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių

  Pastaba TN701
       9017

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

  Pastaba TN701
       9018

Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos aparatai ir instrumentai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir instrumentai, naudojami regėjimui tikrinti

  Pastaba TN701
       9019

Mechanoterapijos prietaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

  Pastaba TN701
       9020

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

  Pastaba TN701
       9021

Ortopedijos įtaisai, įskaitant ramentus, chirurginius diržus ir vyturus; įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti; dirbtinės kūno dalys; klausos aparatai ir kiti įtaisai, dedami ant kūno, nešiojami arba implantuojami į kūną, skirti fiziniam trūkumui arba negaliai kompensuoti

  Pastaba TN701
       9022

Aparatai, kurių veikimas pagrįstas rentgeno, alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu, skirti arba neskirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje, įskaitant radiografijos arba radioterapijos aparatus, rentgeno vamzdelius ir kitus rentgeno spinduliuotės generatorius, valdymo pultus, ekranus, tyrimų arba gydymo procedūrų stalus, krėslus ir panašią įrangą

  Pastaba TN701
       9023

Prietaisai, aparatai ir modeliai, pritaikyti demonstravimui (pavyzdžiui, mokymo metu arba parodose), netinkami naudoti kitiems tikslams

  Pastaba TN701
       9024

Mašinos ir prietaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, stiprumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti

  Pastaba TN701
       9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautmačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, priskiriamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       - 9027 10

- Dujų arba dūmų analizės aparatai

       - 9027 20

- Chromatografai ir elektroforezės prietaisai

       - 9027 30

- Optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudonosios spinduliuotės) spektrometrai, spektrofotometrai ir spektrografai

       - 9027 50

- Kiti optinės spinduliuotės diapazono (ultravioletinės, matomosios, infraraudonosios spinduliuotės) prietaisai ir aparatai

       - 9027 80

- Kiti prietaisai ir aparatai

       - - 9027 80 05

- - Eksponometrai

       - - 9027 80 20

- - pH matuokliai, rH matuokliai ir kiti elektros laidumo matavimo aparatai

       - - 9027 80 80

- - Kiti

       - 9027 90

- Mikrotomai; dalys ir reikmenys

       9028

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9029

Sukimosi dažnio tachometrai, gaminių skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; greitmačiai ir tachometrai, išskyrus priskiriamus 9014 arba 9015 pozicijai; stroboskopai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, priskiriamus 9028 pozicijai; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9031

Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9032

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
       9033

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, priskiriamų 90 skirsniui, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)

  Pastaba TN701   Pastaba TN702
   Skirsnis  91

LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS

Pastabos
KN Paaiškinimai
   Skirsnis  92

MUZIKOS INSTRUMENTAI; ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS IR REIKMENYS

Pastabos
KN Paaiškinimai
Skyrius   XIXGinklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XXĮvairūs pramonės dirbiniai
Skyrius   XXIMeno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
grįžti į pradžią