Importo nomenklatūros medis

Modeliavimo data:  2012/01/03

Skyrius   IGyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai
Skyrius   IIAugaliniai produktai
Skyrius   IIIGyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas
Skyrius   IVParuošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai
Skyrius   VMineraliniai produktai
Skyrius   VIChemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija
Skyrius   VIIPlastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai
Skyrius   VIIIŽalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)
Skyrius   IXMediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai
Skyrius   XMedienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų gaminiai
Skyrius   XITekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai
Skyrius   XIIAvalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų
Skyrius   XIIIDirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai
Skyrius   XIVGamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
Skyrius   XVNetaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai
Skyrius   XVIMašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys
   Skirsnis  84

BRANDUOLINIAI REAKTORIAI, KATILAI, MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; JŲ DALYS

   Skirsnis  85

ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS IR REIKMENYS

       8501

Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus)

       8502

Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

       8503

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia su mašinomis, klasifikuojamomis 8501 arba 8502 pozicijoje

       8504

Elektros transformatoriai, statiniai keitikliai (pavyzdžiui, lygintuvai) ir induktyvumo ritės

       8505

Elektromagnetai; nuolatiniai magnetai ir gaminiai, kurie po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais; griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais; elektromagnetinės reguliuojamosios ir nereguliuojamosios sankabos bei stabdžiai; elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai

       8506

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

       8507

Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų skirtuvus (separatorius), stačiakampius (įskaitant kvadratinius) arba ne stačiakampius

       8508

Dulkių siurbliai

       8509

Elektromechaniniai buitiniai prietaisai su įmontuotu elektros varikliu, išskyrus 8508 pozicijoje klasifikuojamus dulkių siurblius

       8510

Skustuvai, plaukų kirpimo mašinėlės ir kiti plaukų šalinimo įtaisai su įmontuotu elektros varikliu

       8511

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pavyzdžiui, uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pavyzdžiui, nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais

       - 8511 10

- Uždegimo žvakės

       - 8511 20

- Uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai

       - 8511 30

- Skirstytuvai; uždegimo ritės

       - - 8511 30 00 10

- - Skirtos naudoti civilinėje aviacijoje

       - - 8511 30 00 90

- - Kitos

       - 8511 40

- Paleidimo varikliai ir dvigubos paskirties paleidikliai-generatoriai

       - 8511 50

- Kiti generatoriai

       - 8511 80

- Kita įranga

       - 8511 90

- Dalys

       8512

Elektrinė šviesos arba signalizacijos įranga (išskyrus gaminius, klasifikuojamus 8539 pozicijoje), dviračių, motociklų arba autotransporto priemonių stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga

       8513

Nešiojamieji elektriniai žibintai, maitinami iš nuosavojo elektros energijos šaltinio (pavyzdžiui, sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų), išskyrus šviesos įrangą, klasifikuojamą 8512 pozicijoje

       8514

Pramoninės arba laboratorinės elektrinės krosnys ir orkaitės (įskaitant veikiančias taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą); kiti pramoniniai arba laboratoriniai terminio medžiagų apdorojimo įrenginiai, veikiantys taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą

       8515

Elektros (įskaitant naudojančias elektra kaitinamąsias dujas), lazerio ar kitų šviesų arba fotonų pluošto, ultragarso, elektronų pluošto, magnetinio impulso arba plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, atliekantys ar neatliekantys pjaustymą; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

       8516

Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai; elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai; elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės) ir rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės; kiti buitiniai elektroterminiai prietaisai; varžiniai elektriniai kaitinimo elementai, išskyrus klasifikuojamus 8545 pozicijoje

       8517

Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pavyzdžiui, vietiniam ar plačiajam tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, klasifikuojamą 8443, 8525, 8527 arba 8528 pozicijoje

       8518

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno ar kelių garsiakalbių; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai

       8519

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai

       8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

       8522

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, klasifikuojamiems 8519 arba 8521 pozicijoje

       8523

Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje

       8525

Radijo laidų arba televizinio signalo perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos; televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu

       8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

       8527

Radijo laidų priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

       8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

       8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525-8528 pozicijose

       8530

Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įranga (išskyrus įrangą, klasifikuojamą 8608 pozicijoje)

       8531

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai (pavyzdžiui, skambučiai, sirenos, švieslentės, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įranga), išskyrus įrangą, klasifikuojamą 8512 arba 8530 pozicijoje

       8532

Pastovieji, kintamieji arba paderinamieji elektros kondensatoriai

       8533

Elektros varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus), išskyrus kaitinamuosius varžus

       8534

Spausdintinės grandinės

       8535

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, saugikliai, žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai, kištukai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžės), skirta aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

       8536

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžutės), skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys

       8537

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijoje, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo aparatai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje

       8538

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8535, 8536 arba 8537 pozicijoje

       8539

Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos, įskaitant sandarias kryptinių spindulių ir ultravioletines arba infraraudonąsias lempas; lankinės lempos

       8540

Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai, su termoelektroniniais katodais, šaltaisiais katodais ar fotokatodais (pavyzdžiui, vakuuminės, garų ar dujų lempos ir vamzdžiai, gyvsidabrio lygintuvinės lempos ir vamzdžiai, elektroniniai vamzdžiai, televizijos kamerų vamzdžiai)

       8541

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai, įskaitant fotovoltinius elementus, sumontuoti arba nesumontuoti moduliuose arba plokštėse; šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai

       8542

Elektroniniai integriniai grandynai

       8543

Tam tikras tik jiems būdingas funkcijas atliekančios elektros mašinos ir aparatai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

       8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

       8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje

       8546

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų

       8547

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 8546 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis

       8548

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Skyrius   XVIIAntžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga
Skyrius   XVIIIOptikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XIXGinklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XXĮvairūs pramonės dirbiniai
Skyrius   XXIMeno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
grįžti į pradžią