Importo nomenklatūros medis

Modeliavimo data:  2012/01/03

Skyrius   IGyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai
Skyrius   IIAugaliniai produktai
Skyrius   IIIGyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas
Skyrius   IVParuošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai
Skyrius   VMineraliniai produktai
Skyrius   VIChemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija
Skyrius   VIIPlastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai
Skyrius   VIIIŽalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)
Skyrius   IXMediena ir medienos gaminiai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir kiti pinti dirbiniai
Skyrius   XMedienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų gaminiai
Skyrius   XITekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai
Skyrius   XIIAvalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų
Skyrius   XIIIDirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai
Skyrius   XIVGamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos
Skyrius   XVNetaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai
Skyrius   XVIMašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys
   Skirsnis  84

BRANDUOLINIAI REAKTORIAI, KATILAI, MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; JŲ DALYS

       8401

Branduoliniai reaktoriai; nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės); izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra

       8402

Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai

       8403

Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje

       8404

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 8402 arba 8403 pozicijoje (pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai, dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

       8405

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų; acetileno dujų generatoriai ir panašūs vandens proceso dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų

       8406

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos

       8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

       8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

       8409

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijoje

       8410

Hidraulinės turbinos, vandens ratai ir jų reguliatoriai

       8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

       8412

Kiti varikliai ir jėgainės

       8413

Skysčių siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba be jų; skysčių keltuvai

       8414

Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų

       8415

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama

       8416

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus

       8417

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnis

       8418

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje

       8419

Mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra (išskyrus krosnis, orkaites ir kitus įrenginius, klasifikuojamus 8514 pozicijoje), naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais, su temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, kaip pavyzdžiui, šildymas, virimas arba kepimas, skrudinimas arba išdeginimas, distiliacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, šutinimas vandens garais, džiovinimas, išgarinimas, garinimas, kondensacija arba šaldymas, išskyrus buitinę techniką; neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai

       8420

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių mašinų velenai

       8421

Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai

       8422

Indų plovimo mašinos; butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo mašinos; butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos; butelių, stiklainių, tūbelių ir panašių talpyklų uždarymo mašinos; kitos pakavimo arba vyniojimo mašinos (įskaitant vyniojimo į pakaitinus traukias (susitraukiančias) plėveles mašinas); gėrimų gazavimo mašinos

       8423

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant masės valdomas skaičiavimo arba kontrolės mašinas; visų rūšių svėrimo mašinų svareliai

       8424

Mechaniniai įtaisai (rankiniai arba kiti), skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti; gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti; purkštuvai ir panašūs įtaisai; garosvaidžiai, smėliasvaidžiai ir panašios svaidymo mašinos

       8425

Blokai skrysčiniai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus; gervės ir špiliai (kabestanai); kėlikliai (domkratai)

       8426

Laivų derikai (kėlimo kranai su strėlėmis); kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus; mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai (straddle carriers) ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais

       8427

Šakiniai krautuvai; kitos gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo arba pernešimo įtaisais

       8428

Kiti kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai (pavyzdžiui, liftai, eskalatoriai, konvejeriai, lynų keliai)

       8429

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai

       8430

Kiti, žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mašinos; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

       8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8425-8430 pozicijose

       8432

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti

       8433

Javapjovės, derliaus nuėmimo arba kuliamosios mašinos, įskaitant šiaudų arba šieno presus arba presus-rinktuvus; vejapjovės arba šienapjovės; kiaušinių, vaisių arba kitų žemės ūkio produktų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos, išskyrus mašinas, klasifikuojamas 8437 pozicijoje

       8434

Melžimo bei pienininkystės mašinos

       8435

Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos, naudojamos vynininkystėje, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje

       8436

Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai

       8437

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos; malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržo augalų apdorojimo mašinos, išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas

       8438

Kitos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje, naudojamos maisto produktų arba gėrimų pramoniniam paruošimui arba gamybai, išskyrus gyvūninių arba nelakiųjų augalinių riebalų arba aliejų ekstrahavimo arba gamybos mašinas

       8439

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos

       8440

Knygų rišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas

       8441

Kitos popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas

       8442

Mašinos, aparatai ir įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 8456-8465 pozicijose), skirti plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti arba gaminti; plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)

       8443

Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje; kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kombinuoti arba nekombinuoti; jų dalys ir reikmenys

       8444

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), pratempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos

       8445

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos; verptuvai, dvejinimo arba sukimo mašinos ir kitos tekstilės siūlų gamybos mašinos; tekstilės lenkimo arba pervijimo mašinos (įskaitant ataudų pervijimo mašinas) ir mašinos, paruošiančios tekstilės siūlus ir verpalus naudoti mašinose, klasifikuojamose 8446 arba 8447 pozicijoje

       8446

Audimo staklės

       8447

Mezgimo mašinos, susiuvimo ir sumezgimo mašinos, apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos

       8448

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444, 8445, 8446 arba 8447 pozicijoje (pavyzdžiui, nytkėlės mechanizmai, žakardo mašinos, automatinio sustabdymo įtaisai ir šaudyklių pakeitimo mechanizmai); dalys ir pagalbinė įranga, naudojama vien tik arba daugiausia su mašinomis, klasifikuojamomis šioje pozicijoje arba 8444, 8445, 8446 ar 8447 pozicijoje (pavyzdžiui, verpstės ir sparninės verpstės, karštuvų garnitūrai, šukos, filjerės, šaudyklės, nytelės ir nytys, mezgimo adatos)

       8449

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių gamybos formos

       8450

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, įskaitant mašinas, atliekančias skalbimo ir džiovinimo funkcijas

       8451

Mašinos (išskyrus mašinas, klasifikuojamas 8450 pozicijoje), naudojamos tekstilės siūlams, tekstilės gaminiams arba gataviems tekstilės dirbiniams skalbti, valyti, gręžti, džiovinti, lyginti, presuoti (įskaitant laminavimo presus), balinti, dažyti, taurinti, dailinti, padengti arba įmirkyti, ir mašinos, užtepančios pastos sluoksnį ant tekstilės audinio arba ant kito pagrindo, naudojamos linoleumo ir panašių grindų dangų gamyboje; tekstilės gaminių vyniojimo į rietimus, išvyniojimo iš rietimų, dvilinkavimo, kirpimo ir kraštų apkirpimo dantukais mašinos

       8452

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos

       8453

Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams iš kailių, žaliaminių odų ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti, išskyrus siuvamąsias mašinas

       8454

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje

       8455

Metalo valcavimo staklynai ir jų velenai

       8456

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų pluoštais, ultragarsu, elektros iškrova, naudojant elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą arba plazmos lanką; pjovimo vandens srove mašinos

       8457

Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės ir daugiapozicinės agregatinės metalo apdirbimo staklės

       8458

Metalo tekinimo staklės (įskaitant tekinimo centrus)

      

- Horizontaliosios tekinimo staklės

       - - 8458 11

- - Skaitmeninio programinio valdymo

       - - 8458 19

- - Kitos

      

- Kitos tekinimo staklės

       - - 8458 91

- - Skaitmeninio programinio valdymo

       - - 8458 99

- - Kitos

       8459

Gręžimo, ištekinimo, frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo, pašalinant dalį metalo, staklės (įskaitant linijines agregatines stakles), išskyrus tekinimo stakles (taip pat ir tekinimo centrus), klasifikuojamas 8458 pozicijoje

       8460

Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo arba kermetų apdailos staklės, veikiančios naudojant šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo medžiagas, išskyrus krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ir krumplių apdailos stakles, klasifikuojamas 8461 pozicijoje

       8461

Metalo arba kermetų išilginio drožimo, skersinio drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo, krumplių apdailos, pjaustymo, atpjovimo staklės ir kitos metalo arba kermetų apdirbimo pašalinant dalį metalo arba kermetų staklės, nenurodytos kitoje vietoje

       8462

Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo, kirpimo, skylių pramušimo arba iškirtimo staklės (įskaitant presus); pirmiau nenurodyti metalo arba metalų karbidų apdorojimo presai

       8463

Kitos metalo arba kermetų apdorojimo nepašalinant dalies medžiagos staklės

       8464

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės

       8465

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės (įskaitant stiprinimo vinimis arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles)

       8466

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia staklėms, klasifikuojamoms 8456-8465 pozicijose, įskaitant apdirbamų ruošinių arba įrankių laikiklius, atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, dalijimo galvutes ir kitus specialiuosius staklių įtaisus; visų rūšių rankų darbui skirtų įrankių laikikliai

       8467

Rankų darbui skirti įrankiai, pneumatiniai, hidrauliniai arba su įmontuotu elektros ar ne elektros varikliu

       8468

Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, pritaikyti arba nepritaikyti naudoti pjaustymui, išskyrus klasifikuojamus 8515 pozicijoje; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai

       8469

Rašomosios mašinėlės, išskyrus 8443 pozicijoje klasifikuojamus spausdintuvus; tekstų redagavimo mašinos

       8470

Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas; apskaitos mašinos, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai

       8471

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

       8472

Kitos biuro mašinos (pavyzdžiui, hektografai arba rotorinės spaudos mašinos, adresavimo mašinos, banknotų išdavimo automatai, monetų rūšiavimo, skaičiavimo arba pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai, perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos)

       8473

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), skirti vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8469-8472 pozicijose

       8474

Grunto (žemės), akmenų, rūdų arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo, trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mašinos; kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų, nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos

       8475

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos; stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinos

       8476

Prekybos automatai (pavyzdžiui, pašto ženklų, cigarečių, maisto produktų arba gėrimų prekybos automatai), įskaitant pinigų keitimo automatus

       8477

Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimo mašinos ir šių medžiagų produktų gamybos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

       8478

Tabako paruošimo arba perdirbimo mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

       8479

Specialias funkcijas atliekančios mašinos ir mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

       8480

Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)

       8481

Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus

       8482

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

       8483

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus)

       8484

Tarpikliai ir panašios jungtys iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai sandarikliai

       8486

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti; mašinos ir aparatai, nurodyti šio skirsnio 9 pastabos C dalyje; dalys ir reikmenys

       8487

Mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

   Skirsnis  85

ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS IR REIKMENYS

Skyrius   XVIIAntžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga
Skyrius   XVIIIOptikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XIXGinklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys
Skyrius   XXĮvairūs pramonės dirbiniai
Skyrius   XXIMeno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai
grįžti į pradžią